Samen werken aan beste mogelijkheden voor elk kind

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Om dreigende onderwijsachterstanden in de leeftijd van 0 – 12 jaar te voorkomen en om eenmaal opgelopen achterstanden te verminderen, heeft de gemeente Maashorst onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. In dit beleidskader, Kind en Kans Maashorst 2023 – 2026, is de aanpak voor de komende vier jaar vastgelegd.

Het beleid is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de gemeente, kinderopvang, scholen en andere partners.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Onderwijsachterstanden beperken de kansen van kinderen. In Maashorst willen we dat iedereen mee kan doen, en dat begint al bij gelijke kansen voor kinderen. Want als je in de basis al een achterstand oploopt, kun je daar de rest van je leven last van hebben. Met dit beleid willen we zorgen dat elk kind de beste mogelijkheden krijgt om zichzelf te ontwikkelen.”

Kind en Kans Maashorst bevat verschillende initiatieven om achterstanden te voorkomen, zoals Boekstart, Voorleesexpress en een betere toeleiding naar voorschoolse educatie (VE). VE is een programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar dat hun ontwikkeling stimuleert, met name op het gebied van taal. Gemeenten krijgen financiële steun van het Rijk om dit beleid uit te voeren.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?