Veertien nieuwe woningen in Odiliapeel

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Het bestemmingplan voor de hoek Oudedijk en Korenbloemstraat in Odiliapeel wordt door het college van burgemeester en wethouders in Maashorst ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. Die besluit hierover op 14 december.

Het plan omvat de bouw van negen appartementen en vijf woningen op de plek van een voormalige autoshowroom. Het appartementencomplex krijgt drie bouwlagen. Achter de bebouwing komen parkeerplaatsen. De woningen worden gebouwd als driekapper en tweekapper. Naar verwachting kan medio 2024 gestart worden met de werkzaamheden

Wijzigingen

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, hebben gemeente en initiatiefnemer met de omwonenden gesproken over het ontwerpbestemmingsplan. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “Voor ons was duidelijk dat er zorgen en vragen waren bij de omwonenden. Dat begrijp ik, want het is een flinke ontwikkeling in hun omgeving. Daarom zijn we met ze in gesprek gegaan. Want los van het woongenot van de mensen die hier al wonen, heeft Odiliapeel deze impuls natuurlijk wel echt nodig.”

Op basis van deze gesprekken brengt de initiatiefnemer enkele wijzigingen aan in het plan. Zo wordt aan de kant van de Korenbloemstraat een volwassen boom geplant om het woon- en leefgenot te versterken. Op de derde woonlaag wordt een balkon verplaatst. Tot slot wordt in overleg met omwonenden gekeken hoe de ‘inkijk’ bij omwonenden kan worden beperkt met extra groen.

Mooie aanvulling De bouw van woningen is belangrijk voor Odiliapeel, zegt Van Lankvelt. “Veertien nieuwe woningen, midden in de kern, zijn een mooie en nodige aanvulling voor het dorp. En dat in een gevarieerd aanbod, geschikt voor diverse doelgroepen. De nieuwbouw maakt bovendien doorstroming mogelijk, zodat andere woningen vrijkomen voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. Dit plan draagt bij aan het invullen van de woningbehoefte in Odiliapeel.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?