Uden Red Sox naar Kruisweg in Uden

Geplaatst op vrijdag 10 november 2023

Bron: Communicatie

De nieuwe, tijdelijke locatie voor de honk -en softbalclub Uden Red Sox is aan de Kruisweg in Uden. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad, die daar op 14 december over beslist. Daarmee moet een einde komen aan een lange periode van onzekerheid voor de club. 

Vijf jaar geleden werd besloten de Uden Red Sox te verplaatsen van Park Moleneind naar de Boekelsedijk. Daarmee werd ruimte gemaakt voor een herinrichting van Park Moleneind. De beoogde locatie bleek echter niet geschikt, waarna de raad het college begin dit jaar opdracht gaf op zoek te gaan naar een andere locatie voor de Uden Red Sox. Daarop werd een onderzoek gestart, waaruit de
Kruisweg als de meest geschikte locatie naar voren is gekomen.

Opdracht gemeenteraad

Omdat de locatie snel beschikbaar moet zijn en het terrein momenteel niet de goede bestemming heeft, wordt gebruik gemaakt van een speciale regeling, de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’. De procedure wordt gestart voor een tijdelijk gebruik van tien jaar.
Wethouder Harold van den Broek (Sport): “het is goed dat we kunnen voldoen aan de opdracht om een nieuwe locatie te vinden voor de Uden Red Sox. Binnen de uitgangspunten die de raad heeft gesteld is dit de best mogelijk invulling. En we kunnen nu ook verder met de reconstructie van Park Moleneind. Met deze tijdelijke oplossing voldoen we aan beide opdrachten van de gemeenteraad. De komende jaren benutten we voor het zoeken naar een definitieve locatie voor de Uden Red Sox.” 


De verhuizing van de Uden Red Sox naar deze locatie kost 2,2 miljoen, inclusief de huur van het terrein voor tien jaar. Het beschikbare budget voldoet niet, dat betekent dat er een extra krediet moet worden verstrekt door de gemeenteraad, van 1,7 miljoen.

Royaal

Wethouder Van den Broek: “Het ontwikkelen van een honk- en softbalveld en daarmee het behoud van een sportvereniging binnen de gemeente draagt bij aan ons streven naar goede gezondheid en welzijn, en dat vinden we in Maashorst belangrijk. Niet voor niets staat in ons bestuursakkoord dat breedtesport royaal, en zeker in alle kernen, mogelijk moet zijn in verenigingsverband.”

Voor de eerste bal aan de Kruisweg geslagen wordt, moet er nog wel het nodige gebeuren, zoals bodem- en milieuonderzoeken en de aanleg van het terrein. Dit duurt circa vijf tot acht maanden. Afhankelijk van de uitkomsten van de bodem- en milieuonderzoeken of eventuele onvoorziene omstandigheden, kan de doorlooptijd langer worden.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?