Zonneparken: 50 procent lokaal eigendom

Geplaatst op dinsdag 14 november 2023

Maashorst is gestart met de inschrijving voor 30 hectare zonneparken, met een maximum van 20 hectare per park. Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, klimaat en energie): “En de omgeving moet daarvan kunnen meeprofiteren.”

Maashorst wil 30 hectare zonneparken toestaan binnen de gemeente. We stellen uiteraard ook eisen aan de zonneparken. Ze moeten zorgvuldig worden ingepast in het landschap. “Maar belangrijk is ook dat de omgeving kan meeprofiteren”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. “Daarom willen we dat de parken voor minimaal vijftig procent in lokaal eigendom zijn, zodat de opbrengsten ook kunnen terugvloeien naar de gemeenschap.” Om dat lokaal eigendom vorm te geven werken we samen met energiecoöperatie Uleco.

Verder zetten we maximaal in op de maatschappelijke meerwaarde van een zonnepark. De ruimte op meer manieren gebruiken en koppelkansen met bijvoorbeeld de landbouwtransitie, natuurontwikkeling, goed waterbeheer en klimaatadaptie hebben een duidelijke voorkeur. De inschrijving loopt tot februari 2024. Daarna worden de initiatieven beoordeeld door een onafhankelijk deskundigenpanel. Daarmee is de kwaliteit van de parken geborgd.

Meer informatie staat op onze website (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?