Bestemmingsplan buitengebied Uden weer up-to-date

Geplaatst op donderdag 16 november 2023

Bron: Communicatie

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft deze week het ontwerpbestemmingsplan Veegplan voor het buitengebied Uden vastgesteld. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “Hiermee zijn we ook voor het buitengebied van Uden zo goed als mogelijk voorbereid op de invoering van de Omgevingswet.”

Het oorspronkelijke bestemmingsplan Buitengebied Uden is door de toenmalige gemeente Uden vastgesteld in 2014. Sindsdien zijn door bijvoorbeeld het verlenen van omgevingsvergunningen en andere wijzigingen de nodige planologische aanpassingen gedaan. In het veegplan zijn al die aanpassingen meegenomen. Daarmee is het bestemmingsplan Buitengebied Uden weer up-to-date en actueel.

Leefbaar

“Het is fijn dat we dit veegplan nog voor 1 januari in procedure kunnen brengen,” constateert wethouder Franko van Lankvelt tevreden. “Dan gaat namelijk de Omgevingswet in. Nu gaat dit bestemmingsplan straks automatisch, actueel en ‘kloppend’ over in het omgevingsplan, en gaan we dus zo goed als mogelijk van start met de Omgevingswet.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?