Woningen sociale huur en koop voor de juiste doelgroep

Geplaatst op donderdag 16 november 2023

Bron: Communicatie

Doelgroepenverordening Maashorst

Maashorst bouwt in nieuwbouwplannen uiteraard ook woningen voor sociale en middeldure huur en sociale koop. Om ervoor te zorgen dat die woningen in de toekomst beschikbaar blijven voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn, heeft het college van Maashorst vorige week een doelgroepenverordening vastgesteld.

Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “In onze kernen willen we bouwen op de juiste plek en voor juiste doelgroepen. Dat hebben we zo opgenomen in onze Versnellingsagenda woningbouw en daar hebben we afspraken over gemaakt in de Woondeal. Het aantal woningen voor sociale en middeldure huur en sociale koop willen we in onze nieuwe woningbouwprojecten vergroten. Met onze doelgroepenverordening zorgen we er vervolgens voor dat die woningen in de toekomst ook daadwerkelijk beschikbaar blijven voor de betreffende doelgroepen.”

In de doelgroepenverordening zijn onder meer de inkomensgrenzen omschreven. Daarmee kan worden vastgesteld welk type woning voor welke doelgroep beschikbaar is. Ook is geborgd dat woningen beschikbaar blijven voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn. Voor sociale huur is dat 25 jaar en voor middeldure huur 15 jaar. Voor sociale koop hanteert Maashorst de maximale termijn van 10 jaar. Door een meldingsplicht houdt de gemeente controle en toezicht in op het gebruik van de regeling. De doelgroepenverordening geldt voor nieuwbouw in gebieden waar dit percentage woningen is opgenomen in het bestemmingsplan.

“Met de doelgroepenverordening zorgen we voor een duurzaam evenwichtige verdeling van de woningvoorraad in de gemeente Maashorst”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Betaalbare woningen blijven hierdoor behouden voor de mensen waarvoor ze bestemd zijn.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?