Woon-zorgcomplex aan Boekelsedijk Uden

Geplaatst op donderdag 16 november 2023

Bron: Communicatie

Een woon-zorgcomplex met 16 wooneenheden voor jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Dat willen de initiatiefnemers realiseren aan de Boekelsedijk 2 in Uden. Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst is voornemens hieraan mee te werken. De bestemmingsplanprocedure wordt daarom gestart.

De initiatiefnemers zijn de ouders van de jongvolwassenen. Zij willen een wooninitiatief realiseren waarin hun kinderen een fijne woonplek krijgen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Het is een mooi initiatief, en een prachtige plek voor een voorziening als deze. Dichtbij het centrum, en toch de rust van een parkachtige omgeving.”

Drie bouwlagen

De plek waar de voorziening moet komen ligt in de hoek van de Boekelsedijk en Sportlaan, tegenover de atletiekbaan van De Keien. Daar staat nu een huis met één bouwlaag, met daarachter een garage. De bestaande bebouwing verdwijnt, en daarvoor in de plaats komt een woonzorgvoorziening die bestaat uit drie bouwlagen. De tweede bouwlaag ligt wat terug aan de zijde van de Sportlaan en de Boekelsedijk.

De bestaande inrit wordt gebruikt om de inpandige parkeerplaatsen te bereiken. Op de begane grond komen onder meer een kantoor en een gemeenschappelijke ruimte. In totaal komen in het gebouw 16 één- en tweekamerappartementen. Rondom het gebouw komen terrassen en een gazon.

Speciale doelgroepen

Wethouder Van Lankvelt: “In onze versnellingsagenda voor woningbouw willen we bouwen in alle kernen voor alle doelgroepen. Ook voor speciale doelgroepen, zoals deze jongvolwassenen. Uit de Woonvisie komt naar voren dat er grote maatschappelijke behoefte is aan woonruimte met een stevige zorgcomponent. Dan gaat het over woningen waar mensen 24 uur per dag zorg krijgen. De bouw van deze voorziening levert daar een belangrijke bijdrage aan, en daarom werken we daar als college graag aan mee.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?