Boomfeestdag in Maashorst

Geplaatst op woensdag 22 november 2023

Ruim 400 basisschoolkinderen doen dit jaar in Maashorst mee met de boomfeestdag met het thema ‘Opgroeien met bomen’. Vandaag, woensdag 22 november, gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 op maar liefst acht locaties actief aan de slag om bomen en struiken te planten.

Aan de Nieuwveldsestraat in Zeeland opent wethouder Jeroen van den Heuvel om 10.30 uur de lokale Boomfeestdag officieel samen met 90 kinderen van OBS de Wizzert. Samen gaan ze kleine bosjes, singels en hagen aanplanten. En dat gebeurt dus vervolgens op meer plekken in het buitengebied. De boodschap die de kinderen meekrijgen is dat groen aankleden van het buitengebied goed is voor de biodiversiteit, en dus belangrijk voor ons allemaal. Een thema dat door het vergroenen van de schoolpleinen in Maashorst ook ander de aandacht van de leerlingen wordt gebracht.

Binnen de gemeente Maashorst is vanaf de start van de boomfeestdag in 1957 elk jaar meegedaan en zijn ook scholen uitgenodigd om hier actief aan mee te doen. Naast de aandacht voor groen op het schoolplein is het voor de kinderen ook van belang dat ze zelf bomen aanplanten. Het Jaarthema ‘Opgroeien met Bomen’ geeft dat ook al aan. Veel inwoners hebben in het verleden ook meegedaan aan de boomfeestdag en weten vaak nog precies de plek waar ze vroeger als kind hun boom hebben geplant.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?