Subsidie voor een HartVeilig(er) Maashorst

Geplaatst op donderdag 23 november 2023

Om een aantal automatisch externe defibrillators (AED’s) te onderhouden of te vervangen, krijgt stichting Uden Hartveilig voor 2023 een subsidie van 22.500 euro. Dit heeft het college van Maashorst besloten.

De subsidie wordt verstrekt aan de stichting Uden Hartveilig, waarin de kernen Zeeland, Reek Schaijk en Uden worden vertegenwoordigd. Binnenkort zullen zij samen met de stichtingen Volkel Hartveilig en Odiliapeel Hartveilig de stichting Maashorst Hartveilig vormen. Daarin zijn dan alle 6 kernen van de gemeente in één stichting vertegenwoordigd. Maashorst wil op termijn een dekkend netwerk van AED’s in de gemeente, en werkt daar samen met Maashorst Hartveilig (in oprichting) aan.

Wethouder Ramona Sour(Zorg een Welzijn): “AED’s kunnen levens redden. We zijn blij met deze club actieve vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet voor het op peil brengen en houden van AED’s. Hun inzet en betrokkenheid is heel waardevol, omdat dit geen gemeentelijke taak is en we hen dus hard nodig hebben.”

Een dekkend netwerk betekent dat er in alle kernen van Maashorst in totaal 150 AED’s moeten hangen. Dat zijn er op dit moment 118. Van de AED’s die er nu zijn, is ongeveer 40 procent eigendom van particulieren (en daarom niet altijd beschikbaar). Van de AED’s die in beheer zijn van Maashorst Hartveilig, is een aanzienlijk aantal toe aan vervanging. Maashorst stelt nu geld beschikbaar zodat Maashorst HartVeilig een deel van deze apparaten kan vervangen. De verdeling van de beschikbare AED’s in de gemeente is een taak waar Maashorst HartVeilig zich over zal ontfermen.

Nieuw beleid

Samen met Maashorst Hartveilig werkt de gemeente aan nieuw beleid op het gebied van AED’s, om te komen tot een dekkend AED-netwerk voor héél Maashorst en te zorgen dat het kwalitatieve aanbod van AED’s op peil blijft.

Controle en onderhoud van de AED’s is kostbaar. Dit door vrijwilligers uit laten voeren scheelt in de kosten. Daarom zet de gemeente samen met Maashorst Hartveilig de komende jaren in op het vinden van nieuwe vrijwilligers hiervoor. Ook wordt ingezet op het opleiden van meer burgerhulpverleners, die ervoor zorgen dat de AED’s goed worden gebruikt. Dit verhoogt de overlevingskans van inwoners bij een mogelijke hartaanval.

Naar verwachting wordt het nieuwe beleid in de eerste helft van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?