Veel werk verricht tijdens de verkiezingen

Geplaatst op dinsdag 28 november 2023

Bron: Team verkiezingen

Woensdag 22 november 2023 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Verspreid over de zes kernen in Maashorst kon iedereen die dag zijn stem uitbrengen. Medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen werkten de afgelopen weken hard om alles in goede banen te leiden. Met een opkomstpercentage van 80.2%, hoger dan het landelijk gemiddelde, mag er dan ook worden gezegd dat hun inzet is beloond.

Al ruim voor de verkiezingsdag werd begonnen met de voorbereidingen. Een projectgroep bestaande uit medewerkers met verschillende achtergronden werd opgestart en stembureaulocaties werden onderzocht en benaderd.

De verkiezingsdag zelf begon al vroeg voor medewerkers en vrijwilligers. Vanaf 06.00 uur werden alle stemkoffers en overige materialen uitgereikt aan de voorzitters van de stembureaus. Zij waren onder andere verantwoordelijk voor een goed verloop van het stemproces. Direct nadat niet meer gestemd kon worden om 21.00 uur begon de telling van de stemmen op partijniveau. Door goede samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers verliep dit soepel. Vrij snel was de uitslag bekend.

Daags na de verkiezingen stond een laatste taak op het programma; het tellen van de stemmen op kandidaatniveau. Zowel in het gemeentehuis als in theater Markant werkte een grote groep mensen een hele dag hard. Nadat de laatste stem was geteld zat het werk er voor de meesten op. Alles verliep goed en de goede voorbereidingen en het harde werken van veel mensen hielpen daaraan mee.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?