Akkerwinde III: 97 woningen voor dorp Schaijk

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Het college van Maashorst heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Akkerwinde III in Schaijk. Dat maakt de bouw van 97 woningen mogelijk.

Met het bestemmingsplan Akkerwinde III voorziet Maashorst zowel in aantal als kwaliteit in de woningbehoefte van de kern Schaijk. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “We voorzien hiermee in woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren die in Schaijk willen blijven wonen. Het is een divers woonprogramma; qua prijs, woningtypen en koop/huur. Het plan past verder binnen de kaders van de woondeal. Dat wil zeggen dat er plek is voor 30 procent sociale huur én 40 procent goedkope koop- en huurwoningen.”

Het plan sluit aan de west- en oostkant aan op de woongebieden Akkerwinde, De Herik en bedrijventerrein de Louwstraat. Een park dient als milieubuffer tussen de nieuwe woonwijk en het bedrijventerrein. Vanuit het park gaat het groen op een centrale plek ook verder de wijk in. De parkzone sluit aan bij de bestaande groenstructuur van Akkerwinde I en II. Met ontwikkelaars is afgesproken dat de groenzone al direct in de eerste fase wordt aangelegd.

De bebouwing kenmerkt zich door blokken met rijwoningen afgewisseld met tweekappers, seniorenwoningen en vrijstaande woningen. Zo ontstaat een mix van woningtypen en wordt een dorpse sfeer gecreëerd. Parkeerplekken worden gebundeld in hofjes. Aan de westkant van het gebied sluiten de achtertuinen aan op de achtertuinen van de bestaande woonwijk.

Er komt een nieuwe ontsluitingsweg die aan de noordkant van het gebied aansluit op de Pastoor van Winkelstraat. De ontsluitingsweg krijgt geen verbinding met Akkerwinde I en II. Daarmee wordt verkeer door de bestaande woonwijk voorkomen.

“In het ontwerpbestemmingsplan is ook veel aandacht voor duurzaamheid”, zegt Franko van Lankvelt. “Het maakt de realisatie van duurzame, aardgasvrije woningen mogelijk.” In het plan is ook veel ruimte gemaakt voor een robuuste groenbuffer. Daarbij is rekening gehouden met wateropvang en waterafvoer binnen het nieuwe woongebied. Ook wordt rekening gehouden met natuurinclusieve maatregelen voor verschillende soorten planten en dieren, en inheemse beplanting die aansluit het omliggende landschap.

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het beeldkwaliteitsplan ter inzage. De gemeenteraad neem te zijner tijd een besluit over het bestemmingplan.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?