Bitswijk Uden: bouw huizen en appartementen mogelijk

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Aan de Bitswijk 9-11 in Uden kunnen twaalf appartementen en vijf grondgebonden woningen worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft deze week ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

De initiatiefnemers hebben voor het perceel aan de Bitswijk 9-11 in Uden een plan ontwikkeld waarin de bouw wordt gerealiseerd van twaalf appartementen en vijf grondgebonden woningen. De grondgebonden woningen worden aangeboden in de koopsector en zijn bedoeld voor doorstromers en starters. De appartementen zijn deels wat groter dan in het centrum en zijn geschikt voor starters, kleinere huishoudens en ouderen – en daarmee bevorderen ze ook de doorstroming.

Het geldende bestemmingsplan voor Bitswijk 9-11 in Uden staat woningenbouw in deze vorm niet toe. “Om de bouw op deze locatie toch mogelijk te maken, wil het college graag meewerken aan het aanpassen van de bestemming”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen). “De grond ligt al geruime tijd braak. Met de bouw van de woningen en het appartementencomplex krijgt deze plek een passende invulling. En het is natuurlijk ook fijn dat er voor starters en kleine huishoudens wordt gebouwd. De woningen voorzien daarmee zeker in een behoefte.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. De gemeenteraad beslist te zijner tijd over het bestemmingsplan.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?