Dagbesteding Odiliapeel mag uitbreiden

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Burgemeester en wethouders van Maashorst willen de uitbreiding van de dagbesteding aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel toestaan. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “Met het wijzigen van de bestemming van wonen naar maatschappelijk kunnen we voorzien in de behoefte van dagbesteding en maatschappelijk wonen.”

Vorig jaar stond het college de dagbesteding ‘De Heihoeve’ aan de Oosterheidestraat in Odiliapeel al toe. Daar wordt dagbesteding geboden aan ongeveer tien cliënten met dementie uit de regio van de gemeente Maashorst. Het plan bestaat om straks ook 24-uurs zorgwonen aan te bieden voor de gasten van de dagbesteding in een later stadium van hun aandoening. Daarvoor is uitbreiding van de bebouwing nodig.

Het college gaat onder voorwaarden akkoord met de plannen. Zo moet bijvoorbeeld de nieuwe bebouwing landschappelijk goed worden ingepast. Verder moet parkeren op het eigen terrein worden geregeld. Wethouder Franko van Lankvelt: “Het initiatief voorziet in een maatschappelijke behoefte van zorg en wonen. Daar werken we dan ook graag aan mee.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan wordt te zijner tijd vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?