Maashorst stelt beleid kleinschalige energieopwek vast

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Door zelf op een kleinschalige manier energie op te wekken aan huis kunnen inwoners besparen op hun energierekening en tegelijk een bijdrage leveren aan duurzaamheid en de klimaatdoelstellingen van Maashorst. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouder van Maashorst beleid vastgesteld waarmee onder bepaalde voorwaarden kleinschalige energieopwek voor inwoners mogelijk is.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Maashorst, dat de groenste gemeente van Nederland wil worden. Daar hoort ook het opwekken van herwinbare energie bij. Door dit beleid vast te stellen is het voor inwoners gemakkelijker om thuis energie op te wekken met zonnepanelen en windwokkels (mini-windturbines)

Klein zonneveld en windwokkel

Zo kunnen inwoners straks een klein zonneveld voor eigen gebruik aanleggen bij hun woning. Wel onder voorwaarden. Denk daarbij aan goede landschappelijke inpassing. Ook het plaatsen van windwokkels en kleine windmolens is meegenomen in het beleid. Windwookkels op een paal of, bij bedrijven op bedrijventerreinen of op hoogbouw, op het dak. Voor agrarische bedrijven in het buitengebied zijn er onder meer mogelijkheden voor het plaatsen van een kleine windmolen met een maximale ashoogte van 15 meter.

Makkelijker

“We maken met dit beleid energieopwekking door onze inwoners mogelijk”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid). Maashorst heeft daarbij uiteraard ook aandacht voor de omgeving. In het nieuwe beleid stelt de gemeente daarom voorwaarden voor de veiligheid van omwonenden en beperking van overlast. “Met dit nieuwe beleid helpen we inwoners om zelf hun energie op te wekken en daarmee te besparen op hun energierekening”, zegt Jeroen van den Heuvel. “Tegelijk werken we zo samen aan de klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen”.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?