Op de plek van het dierenparkje in Volkel

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Op de plek van het dierenparkje in Volkel kunnen 22 sociale huurwoningen voor senioren worden gebouwd. Het college van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan.

Het gaat om achttien appartementen en vier grondgebonden woningen. Het plan is specifiek afgestemd op de doelgroep senioren. Onder meer door de afmetingen en indeling van de levensloopbestendige woningen. Maar er komt ook een gemeenschappelijke ruimte in het appartementengebouw, en een inpandige parkeervoorzieningen voor scootmobielen.

De woningen worden gebouwd door Area. In de overeenkomst tussen de gemeente en Area wordt een clausule opgenomen, waarmee wordt geborgd dat Area de woningen toewijst aan de doelgroep.

De omgeving is middels een omgevingsdialoog betrokken bij de ontwikkelingen. Voor het huidige dierenparkje en het clublokaal van de postduivenvereniging wordt nog gezocht naar een alternatieve locatie. Maar het kan ook zijn dat het dierenparkje in kleinere vorm binnen het plangebied kan worden gehandhaafd.

Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Met dit plan versterken we de kern van Volkel en geven we invulling aan de woningbehoefte van een specifieke doelgroep, namelijk senioren.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. Daarna wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?