Repelakker III in Zeeland: 200 woningen

Geplaatst op woensdag 29 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Maashorst heeft gisteren ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Repelakker III . Dat moet de bouw van 200 woningen in Zeeland mogelijk maken.

De gemeenteraad van Maashorst heeft in september de gebiedsvisie Repelakker III vastgesteld. Daarin zijn op hoofdlijnen thema’s als stedenbouw en landschap uitgewerkt.

Het plan voorziet in een divers woonprogramma; in prijs, woningtype en koop/huur. Het is ook waar mogelijk in lijn gebracht met de woondeal, met 55 tot 60 procent betaalbaar, waarvan 25 procent sociale huur. Er worden overigens niet in één keer 200 woningen gebouwd. Het plan wordt over een langere periode ontwikkeld. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Dat geeft ons de mogelijkheid om flexibel te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.” Het stedenbouwkundig plan wordt in een latere fase nog uitgewerkt. Over thema’s als verkeersafwikkeling gaat Maashorst bijvoorbeeld nog in gesprek met belanghebbenden.

“Met dit bestemmingsplan voorzien we zowel kwalitatief al kwantitatief in de woningbehoefte van de kern Zeeland”, zegt Franko van Lankvelt. “We voorzien hiermee in woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren die in Zeeland willen blijven wonen, én het biedt ook mensen die in het verleden het dorp hebben verlaten de kans om terug te keren.”

Het ontwerpbestemmingplan ligt vanaf 7 december voor zes weken ter inzage. Het definitieve bestemmingplan wordt te zijner tijd nog voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?