Oproep deskundigenpanel

Geplaatst op woensdag 6 december 2023

Maashorst zoekt leden voor het deskundigenpanel dat projectvoorstellen beoordeelt die worden ingediend voor grootschalige zonne-energieparken in de gemeente. De deskundigen voorzien deze plannen ook van een verbeteradvies richting de initiatiefnemers. Daarnaast adviseert het panel de gemeente in proces/beleidsverbeteringen en over de voorkeursvolgorde die toegepast wordt in geval dat er meer dan het vergunbare aantal hectare aan projecten wordt ingediend.

Het panel bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een landschapsdeskundige, een specialist ruimtelijke ordening, een ecoloog, een specialist participatie zonne-energieparken en een specialist businesscase zon (financiële en energetische haalbaarheid). Meer informatie over de verschillende functies en de taken van panelleden staan op www.gemeentemaashorst.nl/zonneparken (Deze link gaat naar een andere website). Aanmelden voor een van de functies kan ook via de site of met deze QR-code.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?