Niemeskant: 186 woningen voor Volkel

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Het college van B en W van Maashorst heeft deze week ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor Niemeskant. Dat maakt de weg vrij voor de bouw van 186 woningen in Volkel. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Een mooi plan, met veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen.”

Het plangebied Niemeskant ligt ten westen van de kern Volkel, in het gelijknamige buurtschap, tussen de Vloetstraat, Leeuwstraat en Boekelsedijk.
Het plan omvat de bouw van 186 woningen in verschillende typen, zowel huur als koop. Die variëren van sociaal (75) en middelduur (48) tot duur (57). Het betreft zowel rijwoningen als tweekappers en vrijstaande woningen. Op de hoek van de Vloetstraat en Boekelsedijk zijn 6 vrije kavels. De woningen worden aardgasvrij gebouwd en worden voorzien van een warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning.
Het plan wordt dus duurzaam en ook groen ingericht. Er is genoeg ruimte voor berging en infiltratie van hemelwater. Om de biodiversiteit te vergroten wordt in de openbare ruimte een combinatie van verschillende bomen en planten geplant.

Stedenbouwkundig plan Niemeskant

“Met dit plan versterken we de kern Volkel”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “We geven er invulling mee aan de reguliere woningbehoefte in het dorp. En dan vooral ook aan de behoefte van specifieke doelgroepen, met veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen.”

Nu het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingplan ligt het gedurende zes weken ter inzage. Tegelijk ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter visie. De gemeenteraad besluit te zijner tijd over het definitieve bestemmingsplan.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?