Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Voederheil in Zeeland ter inzage

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Het college van B en W van gemeente Maashorst heeft ingestemd met het voorstel om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor uitbreiding van bedrijventerrein Voederheil in Zeeland. De bedoeling van het plan is de aanleg van een nieuwe toegangsweg en een uitbreiding van Voederheil met ongeveer 10 bedrijfspercelen.

“Met de uitbreiding van Voederheil kunnen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar bedrijfskavels”, legt wethouder Economie Gijs van Heeswijk uit. “Het past bij onze ambitie om groeiruimte te creëren voor het lokale MKB in alle kernen.”

“In Zeeland is relatief veel vraag naar bedrijfskavels”, aldus Van Heeswijk. “Dat bleek eerder al bij de oplevering van de meest recente fase van bedrijventerrein Voederheil en uit de enquête die we onlangs hielden onder ondernemers. Op Voederheil hebben we nu extra ruimte weten te creëren, onder andere aan de westzijde, tussen de huidige bebouwing en de Bergmaas. Het gaat naar verwachting om een tiental bedrijfspercelen.”

Nieuwe toegangsweg

De uitbreiding van Voederheil is mogelijk geworden als gevolg van de zoektocht naar een nieuwe toegangsweg tot het bedrijventerrein. Van Heeswijk: “Het verleggen van de toegangsweg was nog een belofte van de gemeenteraad van onze rechtsvoorganger Landerd. Omwonenden van de huidige toegangsweg Landweer bleken namelijk veel last te hebben van het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein. Daarom was beloofd dat we op zoek zouden gaan naar een nieuwe toegangsweg. Een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Bergmaas bleek de beste optie. Dus hebben we grond aangekocht om dat mogelijk te maken. Die grond biedt ook ruimte voor de realisatie van enkele bedrijfskavels. De precieze indeling van kavels moet nog worden bepaald.”

Stedebouwkundige visie Uitbreiding Bedrijventerrein Voederheil 2024

Ter inzagelegging

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg en bedrijfskavels moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn nu voorbereid en worden ter inzage gelegd. Dat wil zeggen: belanghebbenden en belangstellenden krijgen 6 weken de tijd om het plan (en alle bijbehorende onderzoeken en notities) te bekijken en eventueel een ‘zienswijze’ (= bezwaar) in te dienen. Na de periode van 6 weken moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Daartoe worden zowel het bestemmingsplan (en alle bijbehorende stukken) als de ontvangen zienswijzen (met een reactie daarop van de betrokken ambtelijk deskundigen) voorgelegd aan de gemeenteraad.
Belangstellenden kunnen de plannen en tekeningen vanaf 13 december 2023 bekijken via de website van de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?