Steun voor vier ontmoetingsplekken in Maashorst

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Het Wapen van Reek, Muzerijk Uden en Phoenix in Schaijk krijgen van de gemeente Maashorst een eenmalige subsidie om de gestegen exploitatiekosten te kunnen opvangen. Dat besloten burgemeester en wethouders van Maashorst. De Balans in Uden ontving eerder al ondersteuning.

De exploitatiekosten stegen in 2023 fors, eerder al trokken deze gemeenschapshuizen daarvoor aan de bel bij de gemeente. De gemeenteraad besloot daarom in juli om hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Het Wapen van Reek krijgt 22.000 euro subsidie, voor Muzerijk is 58.600 euro en voor de Phoenix 18.700 euro subsidie beschikbaar. Eerder dit jaar ontving ook De Balans een eenmalige subsidie van 100.000 euro voor hetzelfde doel.

Hogere kosten

De oorzaak van de hogere exploitatiekosten ligt in diverse zaken. Zoals hogere personeelskosten door stijgende salarissen en de stijgende prijzen van voedingsmiddelen. Ook teruggelopen inkomsten, doordat bezoekers minder te besteden hebben spelen een rol. Daarvoor was door deze gemeenschapshuizen/multifunctionele accommodaties (MFA’s) meer begroot. Daarnaast werden ook de incidentele huuropbrengsten wat ambitieus begroot.

Ontmoeting

Wethouder Harold van den Broek: “Deze ontmoetingsplekken in de kernen zijn belangrijk voor Maashorst. Betaalde en onbetaalde professionals en vrijwilligers werken hier samen, mensen kunnen elkaar ontmoeten en leren kennen. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze kernen.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?