Rechter verbiedt opening asielopvang op 11 december in Van der Valk hotel Uden

Geplaatst op vrijdag 8 december 2023

Bron: Communicatie

De rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding over de voorgenomen start van een asielopvang in het Van der Valk Hotel in Uden, dat is aangespannen door een aantal omwonenden van de beoogde locatie. Hij heeft daarin geoordeeld dat opening op 11 december aanstaande niet door mag gaan.

Met respect voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak, betreuren wij dat de opening moet worden uitgesteld. De druk om asielzoekers humaan op te vangen, is alleen maar toegenomen. Met het uitstel van de opening zoals nu het gevolg lijkt, wordt die druk nog groter. In die zin vinden wij de uitspraak zeer teleurstellend.

We zullen nu de uitspraak verder bestuderen om te bezien welke mogelijkheden dan wel consequenties uit deze uitspraak volgen. We komen hier zo spoedig mogelijk op terug.”

Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij jullie daarover informeren

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?