Snelheidsmeterspaarpot aan Kerkstraat Zeeland geplaatst

Geplaatst op woensdag 13 december 2023

Door de stekker in het stopcontact te steken, heeft wethouder Harold van den Broek op vrijdag 8 december de snelheidsmeterspaarpot aan de Kerkstraat-Noord in Zeeland aangezet. Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur houdt, brengt geld in het laatje voor een goed doel. In Zeeland is dat het vergroenen van het schoolplein bij de basisscholen.

Wethouder Harold van den Broek (Verkeer): “Met deze meter, die hier de hele maand december hangt, stimuleren we goed gedrag. Dat is goed voor de verkeersveiligheid, en voor het schoolplein bij de basisscholen.” De meter blijft staan tot 8 januari.

De aanwonenden die bij de activering van de snelheidsmeter aanwezig waren zijn blij met dit initiatief. Toch hopen ze ook dat de weggebruikers zich door de meter realiseren dat de toegestane snelheid van 30 kilometer op veel meer plaatsen geldt in het dorp Zeeland. “Het beperkt zich niet tot het stuk straat waar de meter nu hangt,” aldus de betrokken inwoners.

Nulmeting

Uit een nulmeting in oktober bleek dat in deze straat gemiddeld 47,1 kilometer gereden wordt, met een uitschieter van 76 km. Ter plekke is maximaal 30 kilometer per uur toegestaan. Alle reden dus om de snelheidsmeterspaarpot hier neer te zetten.

NUL verkeersslachtoffers

In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, openbaar ministerie, Rijkswaterstaat, en ook scholen samen aan de verkeersveiligheid. Het motto is: Brabant gaat voor NUL. Ze willen bereiken dat álle Brabanders goed opletten in het verkeer én zich houden aan de snelheid. Dat is hard nodig, want in 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag zoals niet opletten, of te hard rijden. Daar kun je dus zelf wat aan doen!

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?