Nieuwe woonvorm en projectbouw in Kamer 4 van Park Maashorst

Geplaatst op donderdag 14 december 2023

Het college van Maashorst heeft deze week het ontwerpbestemmingsplan Park Maashorst kamer 4 vastgesteld. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Alweer een mooi plan; een dat bijdraagt aan het behalen van onze woningbouwopgave en mooi aansluit bij onze woonvisie.”

Kamer 4 is het laatste deel van Park Maashorst dat nog moet worden ontwikkeld. In een deel daarvan vindt reguliere projectbouw plaats. Een ander deel heeft de voormalige gemeente Uden in 2019 gereserveerd voor de ontwikkeling van een nieuwe woonvorm. Die werd ingevuld aan de hand van een prijsvraag. De nummers twee en drie van die prijsvraag hebben, samen met Area, de krachten gebundeld in het initiatief Hof van Maashorst. In deze woonvorm komen 40-45 woningen voor jonge en seniore inwoners van Maashorst. Minimaal 20 daarvan zijn sociale huurwoningen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Hof van Maashorst is een mooi initiatief, met een unieke combinatie van betaalbaar wonen, een mix van jong en oud, met afspraken vastgelegd in een sociaal contract. Zo’n initiatief past natuurlijk prima in onze Woonvisie.”

Living Lab De voormalige gemeente Uden reserveerde in 2019 in kamer 4 van Park Maashorst een stuk grond voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Wie daar goede ideeën voor had, kon meedoen aan een prijsvraag. De winnaar van de prijsvraag, Living Lab, en gemeente zijn samen een proces in gegaan om tot een haalbaar en uitvoerbaar plan te komen. Tijdens dit proces trokken beide partijen de conclusie dat dit niet ging lukken, omdat de kaders van de prijsvraag hiervoor onvoldoende ruimte boden. Living Lab heeft daarom in goed overleg met de gemeente Maashorst besloten het initiatief niet door te zetten. “Het is ontzettend jammer dat het uiteindelijk niet is gelukt", aldus Franko van Lankvelt. “We hebben veel waardering voor de inzet van Living Lab, een project als dit had een mooie plek kunnen krijgen in onze gemeente.”

Extra projectbouw De gereserveerde gronden voor de prijsvraag worden nu aan de projectbouw toegevoegd. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan zijn daarom enkel toegespitst op de nieuwe woonvorm Hof van Maashorst en projectbouw. “We willen namelijk niet langer wachten met de ontwikkeling van kamer 4. Er zijn woningen nodig”, zegt Franko van Lankvelt. “Met Hof van Maashorst komt er straks in elk geval op die plek een mooie nieuwe woonvorm.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?