Maashorst bereidt zich voor op vorst

Geplaatst op vrijdag 5 januari 2024

Bron: Communicatie

Zie je een gevaarlijke situatie? Meld deze dan

De afgelopen weken was het in Nederland, en ook in Maashorst, kletsnat. De bodem is door de maandenlange regen verzadigd als een volle spons en weilanden staan blank. De waterschappen hielden en houden de situatie zorgvuldig in de gaten en nemen maatregelen als dat nodig is. Na vandaag is het volgens de voorspellingen een tijdje droog, wat gunstig is.

Storingsdienst gemeente 24 uur per dag bereikbaar

Door het hoge water was er op verschillende plekken in onze gemeente wateroverlast. Onze storingsdienst was daarom 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. We controleerden onder meer continu het riool om vervelende situaties te voorkomen, en op diverse plekken losten we klachten op. Daar waar nodig zetten we wegen of fietspaden af. Dankzij meldingen van inwoners konden we actie ondernemen op plekken waar het nodig was.

Voorbereiden op vorst

Voor komende week is vorst voorspeld. Zeker met het vele water is het belangrijk ons daar goed op voor te bereiden. Bepaalde fietspaden of wegen waar veel water op ligt (vanwege de lage ligging) zijn uit voorzorg afgezet, omdat ze bevriezen en glad worden. Ook gaan we preventief met gladheidsbestrijding (strooien) aan de slag.

Gevaarlijke situatie? Meld deze

Zie je een gevaarlijke situatie met betrekking tot wateroverlast of gladheid? Meld deze dan via onze website www.gemeentemaashorst.nl via de knop ‘Melding doen (Deze link gaat naar een andere website)’. Meldingen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag kun je melden bij de storingsdienst via telefoonnummer 06 - 13 89 12 78.

Wateroverlast - Wie bel ik?

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?