Informatie- en dialoogbijeenkomst ‘Samen voor een leefbare Peel’

Geplaatst op dinsdag 16 januari 2024

Datum: maandag 29 januari 2024
Aanvang: 19:30 uur
Einde: 21:30 uur
Waar: Het Witte Huis, Reekseweg 7, Zeeland

In het afgelopen jaar hebben we de haalbaarheid van experimentele initiatieven in De Peel onderzocht. Daarvoor zijn eerder al bijeenkomsten georganiseerd en keukentafelgesprekken gevoerd met belanghebbenden. Ook zijn onderzoeken gedaan. Tijdens een volgende bijeenkomst op 29 januari brengen we je graag op de hoogte van de actuele stand van zaken. Je bent van harte welkom.

Op de agenda staan:

 • Ons voorstel voor randvoorwaarden waaronder experimentele initiatieven in De Peel zijn toegestaan. Het gaat nadrukkelijk om een concept. We gaan er graag met jullie over in gesprek.
 • Een toelichting op een of enkele voorbeelden van experimentele initiatieven, waaronder in elk geval Stichting Peel Natuurdorpen en Creabitat.
 • Een toelichting op de vervolgstappen.

Hier vind je de presentatie AgroNatuurWonen experimenten (PDF, 2.2 MB) van 29 januari

Aanmelden

Om enig zicht te krijgen op het aantal deelnemers, vragen wij je om je aan te melden. Dat kan via gijs.vanoorschot@gemeentemaashorst.nl. Deel deze uitnodiging gerust met mogelijke andere geïnteresseerden. Aanmelden is niet verplicht. Je kunt ook zonder aanmelding aansluiten.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?