F-35 eerste keer paraat voor luchtruimbewaking Benelux

Geplaatst op dinsdag 23 januari 2024

Van 25 januari tot 9 mei 2024 staat het Air Combat Command stand-by voor de bewaking en bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze taak wordt gezamenlijk en afwisselend uitgevoerd door Nederland en België. Voor de eerste keer, sinds de introductie van het nieuwe gevechtsvliegtuig, neemt de F-35 deze taak ook waar.

Met de kerntaak, het leveren van Airpower in en vanuit de lucht, levert Defensie een essentiële en randvoorwaardelijke bijdrage aan het veilig houden van Nederland en onze bondgenoten. Daaronder valt ook het adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Er staan daarvoor permanent twee gevechtsvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-vliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf de vliegbases Leeuwarden en Volkel en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel en Florennes.

De QRA (Quick Reaction Alert) kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel in het Benelux-luchtruim te onderscheppen. Deze taak wordt in Nederland onder controle van het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen (AOCS NM) uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS NM opmerkt dat een vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de gevechtsvliegtuigen van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen.
In België gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van het Control and Reporting Centre (CRC) in Beauvechain. De luchtgevechtsleiding binnen Europa werkt nauw samen op het moment dat ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een luchtruim van een naburig land dreigen te vliegen, zodat er tijdig kan worden ingespeeld op een mogelijke dreiging.

Voor het eerst staan ook Nederlandse F-35’s op vliegbasis Leeuwarden en Volkel afwisselend paraat voor de luchtruimbewaking. De F-35 heeft deze taak al wel eerder uitgevoerd, dit was tijdens de inzet in het kader van de enhanced Air Policing (eAP) vanuit Bulgarije (2022) en Polen (2023). De F-16 draagt dit jaar voor het laatst bij aan deze taak, dit vanwege de uitfasering in de 2e helft van 2024.

Voor meer informatie over de QRA, zie https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/verdediging-nederlands-luchtruim (Deze link gaat naar een andere website)
Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen (Deze link gaat naar een andere website)
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast (Deze link gaat naar een andere website)

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?