De aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen komt er aan

Geplaatst op woensdag 24 januari 2024

In februari ontvang je de jaarlijkse aanslag gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen. Per post in jouw brievenbus of digitaal in jouw berichtenbox als je je hebt aangemeld voor MijnOverheid. Je ontvangt deze aanslag in opdracht van jouw gemeente van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Meer weten? Lees dan verder.

Wist jij dat BSOB de belastingtaak voor jouw gemeente uitvoert?

Wij zorgen ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. We zetten zoveel mogelijk belastingen van de gemeente op één aanslagbiljet. Zo weet je direct hoeveel belasting je voor het hele jaar moet betalen. Met jouw belastinggeld draag je bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in jouw gemeente.

Welke informatie vind je op de aanslag?

Op de aanslag zie je de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. Je krijgt ook informatie over hoe je kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar maken. Op www.bs-ob.nl (Deze link gaat naar een andere website) vind je meer informatie. Ook vind je daar de Digitale Balie waar je veel zaken zelf kunt regelen. Kom je er niet uit? Bel BSOB via 088 – 551 00 00. Zij helpen je graag.

Ook zie je jouw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen (zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait) hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Hoe doen wij dat? Onze taxateurs werken met computermodellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt vervolgens de WOZ-waarde vast. Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk onderstaande video of ga naar www.bs-ob.nl/WOZ.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Bel BSOB via 088-551 0000 of kijk op www.bs-ob.nl (Deze link gaat naar een andere website). Zij helpen jou graag! Je kunt ook zelf veel regelen via de Digitale Balie. Daar kun je inloggen met jouw DigiD.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?