Uit de raad… Commissievergadering Samenleving en Bestuur 1 februari 2024

Geplaatst op woensdag 24 januari 2024

Op donderdag 1 februari om 19:30 uur is de volgende commissievergadering van de commissie Samenleving en Bestuur. De onderstaande raadsvoorstellen staan op de voorlopige agenda:

 • Rapportage Rekenkamer over realisatie doelen voor 2022 Uitvoeringsprogramma 2022 – 2026
 • Ophogen krediet, eigendom & bouwheerschap Sport en Spel Reek
 • Wijziging cijfers bevolkingsgroei ‘Gezond en Gelukkig Oud in Maashorst’
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Brabants Historische Informatiecentrum 2024

De volledige agenda van de vergadering, toelichtingen en stukken kun je raadplegen via https://maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website) of de gratis iBabs Pro app. De commissievergadering is openbaar en vindt plaats in de raadzaal (Paul Rüpp-zaal) van gemeente Maashorst, Markt 145 in Uden. Je kan gebruikmaken van ingang West (aan de Nieuwe Markt). Je kan de vergadering live volgen of na afloop terugkijken via https://maashorst.bestuurlijkeinformatie.nl (Deze link gaat naar een andere website)/ (klik door naar de vergadering).
Als je gebruik wilt maken van het spreekrecht vragen wij je dit uiterlijk woensdag 31 januari om 12:00 uur te melden bij de griffie via tel. 0413 - 28 10 33 of griffie@gemeentemaashorst.nl.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?