Maashorst steunt verzoek COA verhoging aantal bewoners

Geplaatst op dinsdag 6 februari 2024

Het COA gaat bij de voorzieningenrechter vragen om de opvang van 300 bewoners mogelijk te maken in de noodopvang in Uden. De gemeente Maashorst steunt dit verzoek door zich, zoals dat heet ‘in de zaak te voegen’.

De noodopvang op de locatie Van der Valk is ontwikkeld voor het opvangen van 300 personen. Als gevolg van de voorlopige voorziening van 22 december 2023, uitgesproken door de bestuursrechter, mogen op dit moment slechts 200 personen in de noodopvang verblijven. De rechter heeft in zijn vonnis onder meer een aantal voorwaarden vastgelegd, en gezegd dat moet worden gekeken of het goed gaat met de opvang. Hij heeft daarvoor een termijn van een maand genoemd.

Voorwaarden

COA en gemeente stellen vast dat het sinds 20 december 2023 – dus al zes weken - heel goed gaat in de opvang, en dat voldaan wordt aan alle voorwaarden die door de rechter zijn gesteld. Als gevolg van de recente uitspraak inzake de opvang in Ter Apel en het binnenkort sluiten van een aantal tijdelijke opvanglocaties, is bovendien de druk op het inzetten van alle mogelijke beschikbare capaciteit voor het COA van groot belang. Het COA (dat immers de omgevingsvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente) daarom aan de rechter vragen de voorlopige voorziening aan te passen en de maximale bezetting te verhogen van 200 naar 300 personen. De gemeente Maashorst steunt dit verzoek.

Nationale crisis

Waarnemend burgemeester Rianne Donders: “Ons primaire doel was steeds om 300 mensen op een humane manier te huisvesten, daarvoor hebben wij ook een omgevingsvergunning verleend: 300 personen, voor een periode van maximaal drie jaar. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van deze nationale crisis, want de nood en daarmee de urgentie zijn hoger dan ooit. Wij constateren net als het COA dat alles goed en rustig verloopt in en om de opvang. Dat nemen we mee in onze afwegingen, net als de belangen van de omwonenden.” Het omwonendenoverleg is woensdagavond 31 januari ingelicht over het voornemen van het COA en het verzoek aan de gemeente. Sommige omwonenden zijn tegen het verzoek, anderen vroegen of zij hun steun voor uitbreiding kunnen laten weten aan de rechtbank.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?