Maashorstfonds krijgt extra subsidie

Geplaatst op donderdag 8 februari 2024

Het Maashorstfonds is een fonds dat zich richt op het mogelijk maken van initiatieven die participatie, leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. De gemeente Maashorst ondersteunt dat van harte en steunt het fonds daarom de komende jaren met 100.000 euro subsidie in 2024 en in 2025. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Het Maashorstfonds, dat recent van start ging, is de doorontwikkeling van het Udenfonds. Sinds 2018 steunt dit fonds inwoners bij het realiseren van maatschappelijke initiatieven. Het Udenfonds ontving al een jaarlijkse subsidie van 49.000 euro. Omdat het Maashorstfonds alle kernen en inwoners gaat bedienen, én om een extra impuls te geven aan maatschappelijke initiatieven van onderop, is in de begroting 2024 een extra bedrag van 51.000 euro in de begroting opgenomen voor de jaren 2024 en 2025. De gemeenteraad heeft hier mee ingestemd. Begin 2025 wordt het fonds geëvalueerd, en wordt bekeken hoe verder na 2025.

Vrijwilligers

Wethouder Harold van den Broek (Participatie): “We zijn heel blij met dit fonds, het draagt bij aan de ontwikkeling van een participatieve gemeente en eigenaarschap/burgerkracht in alle kernen. En op die manier ook aan een levendige samenleving en onderlinge betrokkenheid. Met het fonds maakt Maashorst het aanvragen van financiële ondersteuning voor initiatieven vanuit de gemeenschap eenvoudig: binnen twee weken hebben aanvragers een beslissing op hun aanvraag, en wordt het geld overgemaakt. En het fonds wordt helemaal gerund door vrijwilligers, het geld komt echt bij de initiatieven terecht.”

Leefbaarheid

Het Maashorstfonds is erg blij met de extra subsidie in de komende twee jaren. Voorzitter Marcel Klösters: “Het Udenfonds is in 2018 opgericht en heeft de afgelopen vijf jaar ruim 350 initiatieven uit Uden, Volkel en Odiliapeel financieel ondersteund. Mooie voorbeelden zijn de Muzemobiel, het evenement Volkel op glad ijs en in Odiliapeel de groentetuin voor de jeugd bij Terra Victa. Omdat wij een kleine en wendbare organisatie zijn, kunnen we snel werken. En omdat onze vrijwilligers uit alle kernen komen weten initiatiefnemers ons te vinden, en kunnen we snel schakelen. Op die manier leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in alle kernen.”

Subsidie-pilot

Om nog meer initiatieven van inwoners mogelijk te ondersteunen, start Maashorst bovendien in 2024 een pilot. Zes keer per jaar wordt een spreekuur gehouden voor mensen die een initiatief willen nemen en willen onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn. Initiatiefnemers kunnen zich aanmelden voor een gesprek met een extern subsidiedeskundige die toetst of een initiatief gebruik kan maken van regionale, provinciale en landelijke subsidies. De extern deskundige helpt mensen ook op pad met hun aanvraag. De kosten hiervoor draagt de gemeente Maashorst.

Wethouder Van den Broek: “We hebben de stellige indruk dat op dit moment niet alle subsidiemogelijkheden buiten de gemeente Maashorst en Maashorstfonds worden benut. De gemeente wil inwoners op deze manier faciliteren, om een extra impuls te geven aan het verder brengen van initiatieven.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?