Uitbreiding cultuurhistorisch Jan de Jong-huis

Geplaatst op donderdag 8 februari 2024

Het college van Maashorst heeft vandaag ingestemd met een functiewijziging voor het Jan de Jong-huis in Schaijk. Wethouder Harold van den Broek (Erfgoed/Monumenten): “Een pareltje in het cultureel erfgoed van Maashorst kan hiermee worden uitgebreid volgens de tekening van de architect zelf.”

Het Jan de Jong-huis aan de Rijksweg 56 in Schaijk is sinds 2018 een rijksmonument. Het complex bestaat uit diverse gebouwen en erf. De locatie heeft een woonbestemming. De eigenaar van het pand, de vereniging Hendrick de Keijser, heeft gevraagd om een functieverandering. Ze wil daarvoor gebruikmaken van een ongebruikte bouwvergunning uit 1982 voor het bouwen van een kantoorruimte als uitbreiding bij het woonhuis. De vereniging wil die vergunde kantoorruimte dan benutten als (extra) zelfstandige woning en een gedeelte van het complex als ‘Monument en Bed’, een specifieke toepassing van bed and breakfast met maximaal acht bedden. Op de momenten dat dit deel van het complex niet in gebruik is als ‘Monument en Bed’ kan het dan gebruikt worden als ruimte voor seminars, exposities of bijeenkomsten. De woning in het voormalige ateliergebouw blijft behouden.

Het college van B en W van Maashorst heeft ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan. Wethouder Harold van den Broek: “Daarmee zijn bij het Jan de Jong-huis Monument en Bed, bijeenkomsten en maximaal twee woningen toegestaan.” De aanvraag voor de in 1982 verleende bouwvergunning van de kantoorruimte is indertijd nog door Jan de Jong zelf getekend en verzorgd. De Jong is een van de belangrijkste architecten van de Bossche School die zich kenmerkt door een zeer strakke en sobere stijl. “Het bijzondere is dat Jan de Jong van zijn eigen woning een soort proeftuin van de Bossche School heeft gemaakt. Sowieso zijn de Bossche School en Jan de Jong belangrijk voor onze gemeente”, vertelt de wethouder. “De rijksmonumentale kerk van de Heilige Kruisvinding in Odiliapeel en het (oude deel van het) gemeentehuis in Zeeland, een gemeentelijk monument, zijn beide Bossche School-gebouwen van zijn hand.”

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ook ingestemd met het uitgewerkte bouwplan. “Hoe mooi is het dan dat er nu, en met inachtneming van de eisen van deze tijd, alsnog gebouwd kan worden aan de hand van het plan van de meester zelf”, vindt Harold van den Broek. “Een pareltje in het cultureel erfgoed van Maashorst wordt hiermee niet alleen uitgebreid, maar kan ook worden behouden.” De vereniging Hendrick de Keijser gaat de opbrengsten van de nieuwe activiteiten namelijk gebruiken om het cultuurhistorische waardevolle rijksmonument te behouden.

Het bestemmingsplan ligt vanaf volgende week zes weken ter inzage. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de bestemmingplanwijziging.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?