Maashorst: 310 nieuwe woningen in 2023

Geplaatst op vrijdag 23 februari 2024

Binnen de gemeente Maashorst kregen vorig jaar 310 huishoudens de sleutels van een nieuw huis. “Met dit aantal nieuwe woningen liggen we zelfs voor op schema met onze bouwplannen”, constateert wethouder Franko van Lankvelt (Wonen) tevreden.

In Maashorst is, net als in de rest van Nederland, een grote behoefte aan woningen. “Voorspellingen laten zien dat het ook voor de toekomst echt nodig is dat we meer huizen bouwen”, zegt wethouder Van Lankvelt. “En dat gaat over de hele breedte, van starters- en gezinswoningen en sociale huurwoningen tot zorgwoningen voor ouderen. Om die sneller te kunnen realiseren, hebben wij in Maashorst inmiddels met onze woningbouwversneller een heel pakket aan maatregelen getroffen. Dat maakt dat we sneller nieuwe woningen kunnen gaan bouwen binnen onze kernen.”

Opgeleverd

Vorig jaar zijn in heel Maashorst 310 nieuwe huizen opgeleverd, in 2022 waren dat er 253. De gemeente wil in deze collegeperiode duizend nieuwe woningen toevoegen. “We liggen dus mooi op schema”, constateert een tevreden Franko van Lankvelt. 160 huizen zijn er in 2023 gebouwd in Uden. “Ik ben er erg blij mee dat een kwart daarvan sociale huurwoningen zijn”, zegt de wethouder. “Voor startende gezinnen, alleenstaanden, kleine huishoudens en senioren zijn veertig huizen opgeleverd in de Bogerd in Uden. Binnen een bestaande wijk en dat is fijn. Want dat is weer goed voor de doorstroming. Daardoor krijgen meer dan alleen die veertig huishoudens een woning.” Ook in de andere kernen zijn nieuwe huizen opgeleverd. In Schaijk 110, waaronder een groot aantal woonzorgwoningen, 19 in Zeeland en in Reek, Odiliapeel en Volkel in totaal 21.

Veel nieuwe plannen

Ook in 2024 worden in grote en kleinere projecten weer mooie aantallen woningen opgeleverd. In Volkel wordt dit jaar de grond in bouwrijp gemaakt in Niemeskant. Daar worden in de loop van een aantal jaren 186 woningen gebouwd. Ook in Zeeland en Schaijk gaan grote ontwikkelingen vorm krijgen, in beide kernen komen er dit jaar in elk geval al 51 huizen bij. In de kern Uden worden in De Ruiter in de komende weken 65 sociale huurwoningen opgeleverd. In Reek, Odiliapeel en Volkel zijn vijftien woningen in aanbouw. Voor deze kernen zijn inmiddels ook plannen in voorbereiding om aan de woningbouwopgave te voldoen. Er staat namelijk nog flink wat op stapel binnen Maashorst. “Eind vorig jaar zijn er nog heel veel ontwerpbestemmingsplannen voor woningbouw in procedure gegaan”, weet de wethouder. “Grote ontwikkelingen, maar ook kleinere initiatieven, of voor woningsplitsing of ruimte-voor-ruimte.” Vermeldenswaardig is bijvoorbeeld het initiatief Hof van Maashorst, met een unieke combinatie van betaalbaar wonen, een mix van jong en oud en afspraken vastgelegd in een sociaal contract. Franko van Lankvelt besluit: “Er zit dus nog veel in het vat. Bij alle plannen blijven we uiteraard aandacht houden voor woningen voor bijzondere doelgroepen, sociale huur en betaalbare koopwoningen, naar behoefte van en in alle kernen.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?