Samen denken, samen doen - concept participatiebeleid

Geplaatst op woensdag 28 februari 2024

'Samen denken, samen doen; zo zorgen wij dat iedereen meedoet'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat het concept Participatiebeleid gemeente Maashorst vanaf donderdag 29 februari 2024 zes weken lang, dus tot en met woensdag 10 april 2024, ter inzage ligt. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad dit beleid in het derde kwartaal definitief vaststelt. Iedereen kan vooraf het conceptbeleid inzien, hierover met ons in gesprek gaan en eventueel een reactie indienen.

Wat is participatie?

Participatie is samen werken aan een mooier Maashorst. Iedereen hoort erbij, iedereen mag meedoen en meedenken over zaken die belangrijk zijn in onze gemeente. Zoals de herinrichting van een straat, de aanleg van een nieuwe speeltuin of het maken van nieuw beleid. Maar ook om met een initiatief te komen om je eigen omgeving fijner te maken. Dat noemen we 'participatie', en als we dat goed doen, zijn we een participatieve gemeente. Dat is een van onze belangrijkste doelen in de komende jaren. Denk jij met ons mee? Want samen zijn we Maashorst.

Niemand weet beter wat belangrijk, nodig en nuttig is in Maashorst, dan de mensen die er wonen en werken. Daarom vinden wij het belangrijk om de kennis van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog meer te gebruiken in ons werk. Jouw kennis dus. En wat helemaal mooi zou zijn? Als we er samen een goede gewoonte van maken om mee te denken met elkaar over belangrijke vragen en ideeën.

Participatiebeleid

Daarom maken we hiervoor beleid: het participatiebeleid. Daarin leggen we vast hoe we als gemeente omgaan met participatie. Wat inwoners hierbij van ons mogen verwachten en wat wij graag willen van onze inwoners. Dat helpt ons om plannen en beleid beter te maken. Eerder deden we dat bijvoorbeeld al bij het Cultuurbeleid en de plannen voor de nog aan te leggen nieuwe weg bij Volkel (N605). Maar we geven in het participatiebeleid ook aan hoe we mensen in Maashorst zo goed mogelijk bij onze plannen betrekken. En hoe we inwoners, bedrijven en organisaties uitnodigen om met eigen ideeën te komen.

Inzien van het participatiebeleid

Je kunt het participatiebeleid (Deze link gaat naar een andere website)op de website lezen. Lees je het concept liever op papier? Neem dan contact op via meedenken@gemeentemaashorst.nl of bel naar 0413 - 28 19 11.

De gemeenteraad moet het beleid nog vaststellen. Maar voor we dat doen, willen we eerst heel graag weten wat jullie ervan vinden. Want we vinden het belangrijk dat jullie ook over dit beleid meedenken en adviseren.

Hoe kun je jouw mening geven?

Wij zijn over het participatiebeleid in gesprek met groepen inwoners, zoals de dorpsraden, initiatiefgroepen en UdeNaardeToekomst. Zij zijn voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner als het gaat over participatie.
Als je jouw reactie in de vorm van een mening of tip wilt geven, dan kun je contact opnemen met één van onze participatieadviseurs: Ilse Hermkens, Maarten van Gemert en Arie Cornelissen via meedenken@gemeentemaashorst.nl.

Om jouw reactie te kunnen meenemen, moeten wij die uiterlijk op 10 april 2024 binnen hebben. We zien jouw reactie graag tegemoet.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?