“De eed is een belofte die je niet zomaar breekt”

Geplaatst op dinsdag 12 maart 2024

Burgemeester Hans van der Pas is beëdigd. En ook raadsleden doen dat. Maar waarom eigenlijk? Hoe voelt het om zo’n eed af te leggen? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Je ontdekt het in dit verhaal waarin raadsleden Niek Bongaerts en Harry van Tiel terugblikken op hun eedaflegging.

“O ja, ik was van tevoren best zenuwachtig. En ik versprak mezelf toen ik de eed aflegde”, lacht raadslid Harry van Tiel. In 2017 sprak hij de eed uit en sindsdien heeft hij ruim negentig keer meegemaakt dat een collega-raadslid of commissielid de eed aflegt. Het blijft voor hem altijd een mooi moment. “Je doet een belofte die je niet zomaar breekt.” Zo voelt raadslid Niek Bongaerts het ook. Hij legde de eed eind vorig jaar voor het eerst af: op 14 december 2023 om precies te zijn. “Ik vond het ook spannend. Je gaat een moreel contract aan ten overstaande van de hele raad, publiek en alle kijkers. Je staat daar dus niet voor jezelf, maar voor alle inwoners van onze gemeente.”

Ben eerlijk en integer

Je legt dus een eed af als je raadslid wordt. Hierin beloof je dat je je rol als raadslid zo eerlijk en integer mogelijk zult vervullen met oog voor het algemeen belang. “Je zweert bijvoorbeeld trouw aan de Grondwet, dat je onafhankelijk zult zijn en dat je geen giften ontvangt”, vertelt Harry. De eed leg je af tijdens een raadsvergadering. Je wordt dan naar voren geroepen. Midden in de kring, achter een bankje blijf je staan. Dan leest de voorzitter de eed voor en die zeg je na. “Je kunt zelf kiezen hoe je de eed afsluit”, leggen de heren uit. “De één zegt: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’. De ander zegt: ‘Dat verklaar en beloof ik’. In dat laatste geval heet het geen ‘eed’ maar een ‘verklaring en belofte’.

De waarde van een eed

Je bent pas raadslid als je de eed of verklaring en belofte aflegt. Eerder niet. De eed is dus méér dan een ceremonieel moment. Harry en Niek voelden die verantwoordelijkheid goed. “Juist omdat je de eed uitspreekt, ben je je hier sterk bewust van. Veel meer dan wanneer je een krabbel zet onder een overeenkomst.” Ook de nieuwe burgemeester Hans van der Pas heeft inmiddels zijn eed afgelegd. Dat gebeurt traditiegetrouw tijdens een raadsvergadering. De gemeenteraad en anderen heetten hem welkom en daarna sprak hij zijn eed uit. De heren: “Heel mooi dat wij hier getuigen van mochten zijn.”

De gemeenteraad bespreekt onderwerpen en neemt beslissingen namens alle inwoners van gemeente Maashorst. Dan is het logisch dat inwoners tussentijds ook kunnen zien wat de raad allemaal doet. Daarom deelt de raad regelmatig achtergrondverhalen, zoals deze. Zo kun jij, als inwoner van onze mooie gemeente, eenvoudig een kijkje nemen in de keuken van de gemeenteraad. Veel leesplezier!

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?