Aan de slag met het sportakkoord in Maashorst!

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2024

Het lokaal sportakkoord (PDF, 377.1 kB) in Maashorst is vernieuwd. We willen meer samenwerken om de kracht van sport en bewegen te benutten. Want sport versterkt. Hierover gaat het sportakkoord.

Wat willen we bereiken?

We werken aan 3 ambities:

 1. Het fundament op orde: Samen met lokale professionele en vrijwillige organisaties willen we investeren in kwalitatief sterke sport- en beweegaanbieders, die toegankelijk en veilig zijn voor iedereen.
 2. Vergroten van het bereik: het bereiken van meer inwoners. Zo gaan meer inwoners zich aangesproken voelen om te gaan sporten en bewegen.
 3. Meerwaarde van sport en bewegen laten zien: sport en bewegen meer betekenis geven. We zien sport en bewegen als belangrijke waarde voor positieve gezondheid. We willen meer gezonde inwoners in 2040.

Stevige aftrap met kernteam en 5 thema's

Op 13 maart trapten we het sportakkoord officieel af. Bij deze bijeenkomst waren ongeveer 50 vrijwilligers en professionals aanwezig, allemaal betrokken bij sporten en bewegen in Maashorst. Het kernteam lokaal sportakkoord Maashorst stelde zich tijdens de bijeenkomst voor. Het kernteam is een groep enthousiaste lokale ambassadeurs. Zij haalden tijdens participatiebijeenkomsten input op. De opgehaalde informatie is vertaald naar concrete opgaven, verdeeld in 5 thema's:

 1. Inclusie en diversiteit
 2. Sociaal veilige sport
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Jong vaardig in bewegen
 5. Ruimte voor sport en bewegen

Samen aan de slag

Het kernteam wil samen met vrijwilligers en professionals aan de slag om hierin stappen te zetten. Tijdens de aftrap dachten de aanwezigen na over de uitvoering binnen deze thema’s. Er kwamen al veel goede ideeën naar boven! De aanwezigen gaan symbolisch met sportief samenspel het sportakkoord verder brengen.

Wil je ook meedoen?

Ben je enthousiast over het lokaal sportakkoord Maashorst? Heb je een idee, initiatief of project wat een bijdrage levert aan een of meerdere van bovenstaande thema’s? Neem dan contact op met sport- en preventieregisseur Wendy van der Doelen. E-mail: wendy.vanderdoelen@gemeentemaashorst.nl.

Wil je meer informatie over het sportakkoord in Maashorst?

Kijk dan eerst op www.missiemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website) of kijk op de pagina Lokaal Sportakkoord (Deze link gaat naar een andere website) op deze website.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?