Bouwrijp maken plangebied Centrum Uden-Zuid gestart

Geplaatst op maandag 25 maart 2024

De bouwontwikkelingen in het plangebied Centrum Uden-Zuid zijn vandaag officieel gestart met het bouwrijp maken van het gebied, gelegen tussen de Muntmeester, Sesterlaan en Wislaan. Deze woningbouwlocatie biedt ruimte voor de bouw van 50 duurzame woningen, zowel koop als huur.

In dit nieuwbouwproject bij het Sesterpark worden 50 duurzame woningen gebouwd, waaronder 26 koopwoningen die inmiddels zijn verkocht en 24 huurwoningen. Het ontwerp voor de nieuwe woonplek heeft een autoluwe opzet met veel groene ruimtes. Parkeergelegenheid wordt aangelegd achter de woningen in hofjes, waardoor auto's uit het zicht blijven.
Wethouder Franko van Lankvelt (Wonen): “Met deze woningen geven we weer een impuls aan het woningaanbod in onze gemeente en bieden we mensen de mogelijkheid te wonen in mooie omgeving met diverse voorzieningen in de buurt.”

Werkzaamheden

We starten met het bouwrijp maken van het terrein aan de zijde van de Muntmeester. Daarna is het terrein bij de Wislaan aan de beurt, naar verwachting is dit medio april.

Eerst wordt de riolering aangelegd en aansluitend de aan- en afvoerwegen voor het bouwverkeer. Selten Aannemingsbedrijf uit Uden voert de werkzaamheden uit die lopen tot eind mei. Daarna gaat de bouwer aan de slag. De nutspartijen komen pas begin 2025 in beeld, nadat de buitenzijde van de woningen klaar is. Definitieve inrichting van de omgeving vindt plaats voor oplevering van de woningen. We verwachten dat eind 2025 alle werkzaamheden volledig zijn afgerond.

Bereikbaarheid

Het bouwrijp maken kan uitgevoerd worden zonder afsluiting van doorgaande wegen. Wel zullen delen van het Sesterpark gedurende de werkzaamheden worden afgesloten voor fietsers en wandelaars. Er zal echter voldoende ruimte beschikbaar blijven om door het park te blijven wandelen.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?