Maashorst onderzoekt woningbouwlocaties Reek

Geplaatst op donderdag 28 maart 2024

Maashorst gaat onderzoeken in hoeverre de locatie De Scheenen in Reek geschikt is voor woningbouw. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Geuronderzoek wijst uit dat we op die plek niet zo veel kunnen bouwen als eerder beoogd. Daarom gaan we ook andere mogelijke bouwlocaties onderzoeken.”

“Op dit moment is er in Reek, met name voor de jeugd en jonge gezinnen, onvoldoende aanbod in betaalbare woningen”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “Dat heeft mede te maken met de beperkte mogelijkheden voor senioren om door te stromen naar kleinere, centraal in het dorp gelegen woningen.” Bij De Scheenen zag Maashorst dan ook een kans om 25 betaalbare, grondgebonden woningen realiseren. Met in eerste instantie woningen voor senioren. Dat is ook de wens van de Dorpsontwikkeling Reek (Dorpsraad), die samen met de gemeente optrekt in het onderzoek naar deze gebiedsontwikkeling. Nu er zicht is op de verplaatsing van de Tennisvereniging Reek en de jeugd- en jongerenorganisatie Jong Nederland Reek naar de zuidkant van Reek, waar een nieuwe omni-accommodatie wordt gebouwd, komt de voor De Scheenen noodzakelijke ruimte vrij.

Om de haalbaarheid van de plannen bij De Scheenen verder concreet te maken heeft de gemeente als eerste een geuronderzoek uitgevoerd. Reek ligt immers in landelijk gebied, met veel omliggende agrarische bedrijven. Uit dat onderzoek bleek echter dat een deel van het te bebouwen gebied binnen de geurcontouren zou komen te liggen. Een flinke tegenvaller, gezien de behoefte aan huizen, zegt wethouder Van Lankvelt: “We gaan nu kijken wat er verantwoord nog wél kan. En het lijkt erop dat we er toch nog zo’n acht tot tien woningen kunnen bouwen. Dat gaan we in de komende maanden verder onderzoeken. En omdat de druk om woningen te bouwen in Reek evengoed hoog blijft, gaan we naast het verder onderzoek voor De Scheenen ook kijken of er andere ontwikkellocaties voor de bouw van woningen in Reek zijn.”

Overigens kan er binnenkort wel gebouwd worden in Reek. Nog voor de zomer start namelijk de verkoop van elf woon-werkpercelen in Reek-Zuid, net als de verkoop van vier particuliere kavels.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?