Basisscholen Cirkel en Mulderke worden ‘Frisse School’

Geplaatst op donderdag 4 april 2024

Basisscholen Cirkel en Mulderke in Uden mogen zich binnenkort een ‘Frisse School’ noemen. De twee basisscholen die samen in één gebouw zitten, krijgen binnenkort een flinke kwaliteitsimpuls op het gebied van isolatie en ventilatie. Het college van Maashorst stemde deze week in met het benodigde budget (à 459.000 euro) om toekomstbestendig onderwijs voor deze scholen mogelijk te maken. Op 30 mei neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over het voorstel.

Onderdeel van Integraal Huisvestingsplan

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP Maashorst) 2024-2039 is de technische staat van het schoolgebouw Cirkel Mulderke beoordeeld als redelijk tot slecht. Naast de basisscholen is ook kinderopvang Kanteel gehuisvest in dit gebouw. Met de aanpassingen wordt de technische staat van het hele gebouw flink verbeterd en de levensduur met 15 jaar verlengd. Als de aanpassingen dit jaar worden uitgevoerd, kan er gebruik worden gemaakt van de financiële middelen uit de SUVIS rijksregeling. Met deze regeling wil de overheid het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeteren. De schoolbesturen KIEM en SAAM dragen daarnaast uit eigen middelen ook een flink bedrag bij.

“Duurzame, frisse en kwalitatief goede schoolgebouwen zorgen voor een optimale leeromgeving en bevorderen de ontwikkelings- en leerkansen van kinderen. Deze investering draagt daarnaast bij aan onze duurzaamheidsdoelen. Samen met KIEM en SAAM investeren we zo in een kwalitatief goed schoolgebouw, omdat dit belangrijk is voor onze kinderen." - Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn)

Frisse School Klasse B

Na de aanpassing krijgen beide scholen de kwalificatie 'Frisse School klasse B'. Met deze kwalificatie voldoen de scholen aan de eisen voor een gezond en duurzaam binnenklimaat en wordt het gebouw toekomstbestendig. Energiezuinigheid, goede luchtkwaliteit, comfortabele temperatuur, voldoende daglicht en beperking van geluidsoverlast zijn de belangrijkste kenmerken van een Frisse School klasse B.

Kostendeling

Een belangrijk onderdeel van de aanpassingen is het vervangen van de slechte kozijnen en het toekomstbestendig maken van de brandscheidingen. De totale kosten van deze optimalisatie worden verdeeld over beide schoolbesturen en de gemeente. De gemeente stelt een krediet van 459.000 euro beschikbaar. De schoolbesturen kunnen voor een groot deel van de kosten gebruik maken van de SUVIS-regeling. Alle aanpassingen zullen voor het einde van 2024 afgerond zijn.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?