Bestemmingsplan Leeuweriksweg: 130 woningen aan de rand van centrum Uden

Geplaatst op donderdag 4 april 2024

Het bestemmingsplan voor de hoek Leeuweriksweg – Land van Ravensteinstraat kan ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college van B en W van Maashorst gaf daarvoor deze week groen licht. Daarmee wordt de bouw van maximaal 130 woningen op de plek van het voormalig politiebureau, de brandweerkazerne en basisschool De Klimboom mogelijk.

Het plangebied ligt aan de rand van het centrum van Uden, tussen de Leeuweriksweg en de Land van Ravensteinstraat. Ongeveer de helft van de woningen is straks in het betaalbare huur- en koopsegment. Daarnaast komen er middeldure huurwoningen, betaalbare koopappartementen en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Verder wordt met dit bestemmingplan de herinrichting van de toekomstige openbare ruimte mogelijk gemaakt. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het project.

“Het ontwerp van dit plan is innovatief, duurzaam en toekomstgericht”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen). “Mooi dat we hiermee weer een stap kunnen maken in het realiseren van meer woningen voor Maashorst. Fijn ook dat we met dit plan bouwen voor verschillende doelgroepen.”

Planning

De werkzaamheden beginnen in 2025 met de sloop van de gebouwen en de bodemsanering. Op het terrein van de voormalige brandweerkazerne is bij bodemonderzoek namelijk Pfas aangetroffen. Daarop is de locatie zorgvuldig onderzocht in samenwerking met provincie, de omgevingsdienst en het expertisecentrum Pfas. “We hebben de situatie goed in beeld,”, zegt wethouder Franko van
Lankvelt. “En er is dan ook geen gevaar voor de volksgezondheid. Al deze partijen hebben aangegeven dat we veilig kunnen bouwen op deze plek.”

De bouw kan vervolgens starten in 2026, de oplevering is gepland in 2027.

In het voormalige politiebureau is op dit moment nog een opvang voor Oekraïners. “Het is goed om daarvoor gebruik te maken van bestaande bebouwing”, zegt de wethouder. “Dat uitgangspunt blijven we hanteren. En het is dan ook een win-win dat de opvang past in de bouwplanning.”

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan Leeuweriksweg definitief vast op 23 mei 2024.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?