Eerste Sport- en Beweegvisie van Maashorst vastgesteld

Geplaatst op donderdag 4 april 2024

Deze week heeft het college van gemeente Maashorst trots haar allereerste Sport- en Beweegvisie vastgesteld. Het visiedocument kreeg de passende titel "Natuurlijk gezond bewegen" en is tot stand gekomen met de hulp en inbreng van veel externe partners. Op 30 mei neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over het voorstel.

Participatie als belangrijkste pijler

De totstandkoming van de Sport- en Beweegvisie 2023-2024 was een bijzonder samenwerkingsproces dat met belanghebbenden vorm is gegeven. Tijdens drie verschillende bijeenkomsten, waar lokale welzijnspartners, onderwijsinstellingen, ondernemende sportaanbieders en sportverenigingen, aanwezig waren, werd de basis gelegd en waardevolle input opgehaald. De inbreng van lokale ondernemende sportaanbieders in dit proces was daarbij nieuw.

Wethouder Harold van den Broek (Sport) spreekt trots zijn waardering uit voor deze participatieve werkwijze: "Het is fantastisch om te zien welke energie er op alle bijeenkomsten loskwam en hoe waardevol de inbreng is geweest die we hebben opgehaald met dank aan de betrokken partijen."

Missie: Plezierig en voldoende bewegen voor alle leeftijden

De Sport- en Beweegvisie geeft de handvatten om alle inwoners van Maashorst, variërend van 4 jaar tot 100+ jaar, voldoende en met plezier te laten bewegen. Hierbij zijn lokale kaders en uitgangspunten gehanteerd, in lijn met de thema’s uit het landelijke Sportakkoord II. De Sport- en Beweegvisie in Maashorst richt zich op vijf belangrijke thema’s: Inclusie en diversiteit, Sociaal veilige sport, Vitale sportaanbieders, Vaardig in bewegen en Ruimte voor sport en bewegen

Doelstellingen voor de toekomst

De waarde van bewegen in Maashorst wordt bekrachtigd door de ambitie om in 2040 maar liefst 75% van de inwoners aan de beweegnorm te laten voldoen. Deze doelstellingen sluiten aan bij de afspraken uit het bestuursakkoord om extra in te zetten op preventie door de gezondheid en het welzijn van Maashorstenaren langdurig te verbeteren.

Lokale Sportakkoord mooie bijvangst

De opbrengsten uit de bijeenkomsten hebben niet alleen geleid tot de totstandkoming van de Sport- en Beweegvisie, maar hebben ook de fundering gelegd voor het onlangs gepresenteerde Lokale Sportakkoord. Diverse enthousiaste ambassadeurs hebben, onder leiding van Wendy van der Doelen - Regisseur Sport en Preventie in Maashorst, zich aangesloten bij het nieuwe kernteam van het Lokale Sportakkoord Maashorst. Het kernteam binnen het sportakkoord zet zich in om de mensen die nu nog niet sporten zoveel mogelijk aan het bewegen te krijgen. Daar is de samenwerking tussen partners en ambassadeurs cruciaal bij. Het kernteam toetst de initiatieven en begeleidt ze en beheert de beschikbare budgetten.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?