Wapen van Reek gaat voor energieneutraal met pilot

Geplaatst op donderdag 2 mei 2024

Met de oplevering van 162 zonnepanelen en een batterijpakket heeft ‘Het wapen van Reek’, als eerste gemeenschappelijke accommodatie een belangrijke pioniersrol in de duurzaamheidsambities van de gemeente Maashorst gekregen. Daarmee zet het college verdere stappen in de afspraak uit het bestuursakkoord, om gemeentelijk vastgoed - waar mogelijk - energieneutraal te maken.

Energiepakket Wapen van Reek

Een handtekening bekrachtigde de formele oplevering en ingebruikname van het nieuwe energiepakket op het Wapen van Reek.
V.l.n.r. Wethouder Jeroen van den Heuvel (duurzaamheid), Jan Roest (voorzitter bestuur Wapen van Reek) en wethouder Harold van den Broek (Maatschappelijk vastgoed)

Het Wapen van Reek krijgt met deze nieuwe installatie een voorbeeldfunctie in het project 'Zon op daken’, waarmee Maashorst zijn doelen vorm gaat geven met het oog op toekomstbestendig gemeenschappelijk vastgoed en verduurzaming daarvan. De gemeente hoopt met deze pilot voorop te lopen in verduurzaming en ook als voorbeeld te dienen voor andere bedrijven en organisaties in Maashorst.

Innovatieve oplossingen

De pilot richt zich op het gebruik van zonne-energie in combinatie met stroomopslag. Dit is een gedeeltelijke oplossing voor de uitdaging om overbelasting van het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te voorkomen. Deze week wordt de installatie van de zonnepanelen en het batterijpakket officieel opgeleverd. Het gaat om 162 zonnepanelen en een batterijpakket met een capaciteit van 30KW. Daarmee kan Het
Wapen van Reek ’s avonds 2 uur worden voorzien in zijn stroomverbruik.

Positieve impact

Wethouder Harold van den Broek (Maatschappelijk vastgoed en accommodaties) is blij met dit project: "Inwoners van Reek maken veel gebruik van deze ontmoetingsplek. Het nieuwe accommodatiebeleid, dat eind 2024 vastgesteld moet worden door de raad, richt zich op
multifunctionele gebouwen. We willen gebouwen slim gebruiken en ze levensloop- en toekomstbestendig maken voor alle generaties. Bij het Wapen van Reek investeren we met dit project in duurzaamheid en een kostenbesparing op gebied van energie. Zo verbeteren we de
kwaliteit van onze gebouwen en de leefbaarheid van onze kernen.”
Het gebouw en de installatie zijn eigendom van de gemeente en met deze verduurzaming zet zij in op een Win-Win situatie voor de eigenaar én de gebruikers. Uitgangspunt is om op termijn de energiebesparing om te zetten naar een lastenverlaging voor de gebruikers van de accommodatie.

Goed voorbeeld

Wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid) vult aan: “We willen uiteindelijk al onze gemeentelijke gebouwen verduurzamen. Bijvoorbeeld door alle geschikte daken te voorzien van zonnepanelen. Eventueel met opslag van energie. Daarmee maken we ons eigen, gemeentelijk vastgoed in elk geval alvast energieneutraal. Zo geven we als gemeente meteen het goede voorbeeld.”
De gemeente Maashorst geeft aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van energieopslag te blijven volgen. De bevindingen uit deze pilot in Reek zullen daarbij helpen.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?