Gemeenteraad Maashorst nodigt je uit

Geplaatst op woensdag 8 mei 2024

De gemeenteraad wil jou graag betrekken bij het bepalen van de koers voor de gemeente Maashorst voor komende jaren. Samen bouwen we namelijk Maashorst. De raad organiseert daarom een speciale inspreekavond op woensdag 29 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Uden.

Deel je ideeën met de raad

We zijn benieuwd naar jouw ideeën en meningen over wat belangrijk is voor de (nabije) toekomst van Maashorst. Je kunt denken aan dingen die te maken hebben met veiligheid, voorzieningen voor jong en oud, huisvesting en zorg, maar ook duurzaamheid, ontwikkeling van de dorpen, verkeer en groen. De raadsleden luisteren naar alle ideeën en kijken wat ze hiervan willen meenemen in de plannen voor 2025. Als ze meer willen weten, stellen ze je ook vragen.

Wat wordt er met jouw idee gedaan?

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli bij de behandeling van de Kadernota wordt duidelijk welke ideeën daadwerkelijk worden meegenomen en welke niet. In de Kadernota staat welke plannen er voor 2025 en de volgende jaren zijn en hoe die betaald worden. Het gaat om belangrijke keuzes voor de toekomst. Ook jij kunt hier dus invloed op hebben! Laat je vooral horen.

Je hoort van ons terug

Iedereen die komt inspreken krijgt op een later moment te horen een terugkoppeling wat wel of wat niet met jouw idee of suggestie is gedaan.

Waar

Woensdag 29 mei
om 19.30 uur Gemeentehuis in Uden

Aanmelden

Aanmelden voor de inspreekavond kan onder vermelding van je naam en telefoonnummer vóór maandag 27 mei bij de raadsgriffie van Maashorst via
griffie@gemeentemaashorst.nl Nadere informatie krijg je na aanmelding.

Vragen

Heb je vragen over de inspreekavond? Ook daarvoor kun je via de mail contact opnemen met de griffie of telefonisch via 0413 - 28 10 33.

Bestuursakkoord

Ter voorbereiding of ter inspiratie is het handig om het bestuursakkoord (PDF, 368.4 kB) van Maashorst en de begroting 2024 (Deze link gaat naar een andere website) door te lezen. Deze documenten zijn te vinden op www.gemeentemaashorst.nl. De Kadernota 2025 komt eind mei online.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?