Regionaal inschrijfloket ook voor huurwoonwagens

Geplaatst op woensdag 8 mei 2024

Wil je in aanmerking komen voor een huurwoonwagen in de gemeente Maashorst? Dan kun je je ook daarvoor vanaf 15 mei inschrijven via het nieuwe digitaal inschrijfsysteem voor sociale huurwoningen www.thuispoort.nl. (Deze link gaat naar een andere website) Om in aanmerking te komen moet je dan qua (gezins)inkomen wel tot de doelgroep van de woningcorporaties behoren.

Binnen de gemeente Maashorst kan op dit moment echter nog geen huurwoonwagen worden toegewezen. Er zijn op dit moment namelijk nog geen standplaatsen voor huurwoonwagens beschikbaar. De Berkendonk in Uden wordt in 2025 geschikt gemaakt voor twee extra standplaatsen. ’t Oliemeulen in Schaijk volgt daarna met één extra standplaats. Een nieuwe woonwagenlocatie voor nieuwe huurwoonwagens kan er pas komen als daarvoor een geschikte locatie is gevonden en alle procedures daarvoor zijn doorlopen.

Iedereen die qua (gezins-)inkomen tot de doelgroep van de woningcorporaties behoort kan zich inschrijven voor een huurwoonwagen. Het regionale toewijzingssysteem is echter zo ingedeeld dat ‘echte’ woonwagenbewoners voorrang krijgen. Pas als een standplaats voor een huurwoonwagen beschikbaar is, wordt met behulp van het regionale toewijzingssysteem bepaald of die aan je kan worden toegewezen. Het regionale toewijzingssysteem is opgenomen in het ‘Woonwagen en standplaatsenbeleid gemeente Maashorst’ en de daaraan gekoppelde Bijlage 1. Deze vind je via https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR701587/1. (Deze link gaat naar een andere website)

Heb je nog vragen? Op www.thuispoort.nl (Deze link gaat naar een andere website) vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Heb je andere vragen, dan kun je contact opnemen met gemeente Maashorst via tel. 0413 – 28 19 11.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?