Stichting Muzerijk ontvangt subsidie voor multifunctionele verbetering

Geplaatst op vrijdag 10 mei 2024

Het college van Maashorst stemde in met een investeringssubsidie van 77.800 euro voor Stichting MuzeRijk. Hiermee kan de stichting de verbouwing van de keuken en flexibele wanden in het ontmoetingsplein mogelijk maken.

Stichting MuzeRijk wil met deze aanpassingen haar Ontmoetingsplein MuzeRijk meer toekomstbestendig maken. Het gaat daarbij om het aanpassen en uitbreiden van de centrale keuken en het vervangen van vaste wanden voor flexibele paneelwanden. Voor de hele aanpassing is een bedrag van 234.100 euro beschikbaar. Naast de subsidie van de gemeente heeft stichting MuzeRijk via fondsenwerving en een bijdrage van Area geld binnengehaald. Ook maken ze gebruik van haar eigen opgebouwde reserveringen.

Kansen nieuwe keuken

Stichting MuzeRijk heeft al sinds enkele jaren een eetpunt, waar wijkbewoners tegen een eerlijke prijs samen kunnen eten. In de pantrykeuken die er nu is, kan het eten alleen worden opgewarmd. Er is geen mogelijkheid om het vers te bereiden. Uit een onderzoek in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) kwam naar voren dat het vers bereiden van een maaltijd kan leiden tot meer eters. De komst van een volwaardige keuken waar wijkbewoners samen met bijvoorbeeld leerlingen van het kindcentrum zelf kunnen koken, is een interessante kans. Deze kan ook nog eens mee helpen bij het verminderen van eenzaamheid en armoede.

Samenwerking

De gemeente werkte samen met Stichting MuzeRijk dit plan uit, om zo de gewenste verbouwing goed voor te bereiden. Het doel van deze verbouwing is om het Ontmoetingsplein multifunctioneler in te zetten. Dit sluit aan bij de doelstellingen 'toegankelijk, dichtbij en efficiënt', die de gemeente vaststelde in het coalitieakkoord. Door de vaste wanden van de vergaderruimte te vervangen voor flexibele paneelwanden worden de ruimtes multifunctioneler.

Wethouder Harold van den Broek (Maatschappelijk Vastgoed) is blij met het verloop van dit project: “De aanpassing in Muzerijk is het resultaat van een opbouwende samenwerking tussen stichting en gemeente. Het is mooi dat een eigen initiatief vanuit de stichting nu echt uitgevoerd kan worden. De aanpassingen zorgen voor meer gebruiksmogelijkheden van het ontmoetingsplein en dat komt ten goede van de leefbaarheid van de inwoners in Bitswijk. Een boost voor de toekomstbestendigheid van Muzerijk.”

De verbouwingen zullen volgens planning in juni starten met een verwachte opleverdatum voor de bouwvakantie die op 22 juli van start gaat.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?