Berenschot onderzoekt hoe jij denkt over gemeente Maashorst

Geplaatst op maandag 13 mei 2024

Doe mee aan de enquête!

Sinds 1 januari 2022 vormen de voormalige gemeenten Landerd en Uden samen de nieuwe gemeente Maashorst. Bij het ontstaan van de gemeente Maashorst is afgesproken dat binnen 3 jaar het functioneren van de gemeente wordt onderzocht. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf adviesbureau Berenschot opdracht om dit onderzoek uit te voeren.

Evaluatie herindeling

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Maashorst. Staat de gemeente dicht bij de mensen? Is de betrokkenheid van de inwoners goed, houdt de gemeente rekening met dorpen en wijken en wat zijn de ervaringen en gevolgen van de herindeling voor de inwoners? Onderdeel van de evaluatie is ook dat Berenschot onderzoekt hoe inwoners van Maashorst denken over een wijziging van de gemeentelijke indeling. Met deze wijziging zouden Schaijk en Reek onderdeel worden van de gemeente Oss.

Jouw mening telt!

Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe jij denkt over de gemeente. Berenschot nodigt jou dan ook van harte uit om jouw mening te geven via een vragenlijst. Die vind je via https://startvragenlijst.nl/gemeentemaashorst (Deze link gaat naar een andere website). Invullen duurt ongeveer 8 tot 12 minuten en kan tot en met woensdag 29 mei. Het is voor de evaluatie van de gemeente Maashorst belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners deze vragenlijst invullen. De gemeente zelf heeft géén rol in het opstellen of de verwerking van de enquêteresultaten of in de uitkomsten van het onderzoek.

Berenschot organiseert deze enquête samen met onderzoeksbureau Ipsos I&O. Naast deze open enquête die alle inwoners kunnen invullen, kreeg een deel van de inwoners van gemeente Maashorst een persoonlijke uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Hiervoor zijn uit het bevolkingsregister willekeurig 5.000 inwoners geselecteerd en uitgenodigd.

Meer informatie over de evaluatie vind je op de projectenpagina (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?