Veilig buitenspelen

Geplaatst op dinsdag 14 mei 2024

Onze medewerkers van de buitendienst controleren regelmatig alle speeltoestellen in de gemeente. Zo houden we de speelplekken fijn en veilig voor kinderen om er te spelen.

Maashorst heeft in de openbare ruimte verschillende speellocaties voor kinderen. Denk aan veldjes met speeltoestellen en trapjesveldjes. Binnen de bebouwde kom van de kernen zijn voor alle leeftijden wel speelplekken te vinden. Om de speelterreinen en – toestellen veilig te houden, worden ze regelmatig gecontroleerd. Onze medewerkers van de buitendienst voeren regelmatig inspecties en reparaties uit. Zo houden we de kwaliteit van de speelterreinen en -toestellen veilig en in orde. Verder gaat elk jaar een onafhankelijke inspecteur langs elke speellocatie om elk speeltoestel te beoordelen. Tijdens deze inspectie wordt gekeken of het toestel nog veilig en van goede kwaliteit is en of er onderdelen aan vervanging toe zijn.

Zand reinigen

In het voorjaar laten we het zand bij de speeltoestellen reinigen. Dat gebeurt ongeveer een keer in de 4 jaar. Soms vaker, als de vervuiling op die plek meer dan gemiddeld is. Het zand wordt gereinigd met een machine die het zand tot een diepte van 40 centimeter zeeft. Sigarettenpeuken, eikels, takjes en andere verontreinigingen worden in de machine opgevangen.
Ook de speeltoestellen laten we regelmatig reinigen, zodat de toestellen blijven uitnodigen om ze te gebruiken. Want buitenspelen is niet alleen erg leuk voor kinderen, maar ook gezond.

Melding

Zie je dat een toestel ergens stuk, gevaarlijk of onveilig is? Laat het ons weten via de knop Melding openbare ruimte (Deze link gaat naar een andere website) op onze website. Dan komen we zo snel mogelijk voor een controle.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?