Onderzoek naar huismus, zwaluw en vleermuis

Geplaatst op vrijdag 17 mei 2024

Gebiedsvergunning maakt natuurvriendelijk isoleren makkelijker

De gemeente Maashorst doet onderzoek naar de huismus en vleermuis. Daarvoor fietsen veldonderzoekers tot 1 oktober 2024 overdag, ’s avonds en ’s nachts door wijken in de gemeente. Het onderzoek vindt plaats om het isoleren van gebouwen met een laag energielabel (C t/m G) in de toekomst makkelijker te maken voor inwoners.

Gebouweigenaren die willen isoleren moeten onderzoeken of ze daarmee rust-, verblijf- of nestplekken van (beschermde) dieren verstoren (Omgevingswet natuur). Dat mag namelijk niet. Met het onderzoek wil Maashorst in kaart brengen of onder meer de huismus, de zwaluw en de vleermuis in bepaalde wijken of buurten veel voorkomen. Waar dat kan, zorgt de gemeente dan straks voor een gebiedsvergunning. Dat scheelt inwoners tijd én geld, omdat ze dan vóór het isoleren alleen nog een laatste check hoeven te laten doen. De huismus en vleermuis worden zo meteen goed beschermd. Dat is nodig om voldoende soortenrijkdom te behouden.

Veldonderzoek

Om het leefgebied van (specifiek) huismussen, huis- en gierzwaluwen, de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en laatvliegers in kaart te brengen, voeren ecologisch onderzoekers onderzoek uit in alle kernen van Maashorst. Dat onderzoek doen ze vanaf de openbare weg, met speciale meetapparatuur. Daarbij richten de onderzoekers zich met name op gebouwen met een laag energielabel. De kans dat huismussen, zwaluwen en vleermuizen in de dak- en spouwmuur van deze gebouwen zitten is namelijk groot. Tegelijk zijn dit gebouwen die mogelijk geïsoleerd worden.
De onderzoekers zijn ook ’s avonds en ’s nachts op pad. En ze staan dus wel eens met een verrekijker naar huizen te turen. De onderzoekers zijn herkenbaar door de gele hesjes met Maashorstlogo en kunnen op verzoek een pasje van Maashorst laten zien.

Isoleren makkelijk maken

Met de uitkomsten van het veldonderzoek maakt Maashorst een soortenmanagementplan (SMP). “Aan de hand daarvan kunnen wij als gemeente dan straks een gebiedsvergunning verlenen”, legt wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, Natuur) uit. “Gebouweigenaren hoeven dan in bepaalde gebieden niet meer zelf voor een verbouwing uitgebreid ecologisch onderzoek te doen en een vergunning aan te vragen. In het SMP staan namelijk per gebied in de gemeente regels waar gebouweigenaren zich aan moeten houden
om natuurvriendelijk te isoleren. Zo kunnen inwoners hun gebouwen makkelijker isoleren en houdt Maashorst tegelijk de soortenrijkdom in stand. Zo werken we samen aan een duurzaam Maashorst.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?