Maashorst bezorgt Sporthal de Stigt duurzaamheidsboost

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Deze week heeft het college van B&W ingestemd met de verduurzaming van Sporthal de Stigt in Uden, die uiteindelijk moet leiden tot een energie-neutrale sporthal. Voor de beoogde duurzaamheidsstappen moet de raad nog wel akkoord gaan met een bruto krediet van € 477.000,-.

Klimaatnota 2023

In de klimaatnota van 2023 heeft de overheid bepaald dat alle gebouwen vanaf 2050 van duurzame energie voorzien moeten worden. Gemeente Maashorst werkt momenteel aan een uitvoeringsplan voor het behalen van haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen. CO2-neutrale energievoorziening zal daar een belangrijk onderdeel in zijn. Vooruitlopend op dit plan wil de gemeente op korte termijn de eerste stappen zetten door Sporthal de Stigt te verduurzamen.

"We willen in Maashorst een breed sportaanbod behouden en het liefst in gezonde en duurzame omstandigheden. Het gefaseerd verduurzamen van sporthallen in onze gemeente is een belangrijke stap naar milieuvriendelijke en toekomstbestendige sportfaciliteiten," aldus wethouder Harold van den Broek van Maatschappelijk Vastgoed, Sport en Cultuur.

Subsidie voor Duurzame Aanpassingen

Hiervoor kan de gemeente buiten haar eigen bijdrage een beroep doen op de beschikbare DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed)-subsidie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorwaarde bij deze subsidie is dat de aanpassingen voor april 2025 zijn gerealiseerd.

Koppelkansen met Onderhoudsplan

Conform het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) van de gemeente moet dit jaar ook de dakbedekking van de Stigt worden vervangen. Dit wil de gemeente nu combineren met duurzame dak-isolatie en het uiteindelijk plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van de ventilatie in het gebouw die werkt met warmteterugwinning (WTW).

Energiebesparing en Kostenreductie

Door het dak te isoleren en warmteterugwinning in de ventilatie toe te passen wordt er een besparing op gasverbruik van circa 15% verwacht in vergelijk met het gemiddelde gasverbruik in voorgaande jaren. De plaatsing van de zonnepanelen moeten verder zorgen voor een aanzienlijke daling van de elektriciteitskosten met een verwacht voordeel van circa € 14.000,- euro voor de Stigt.

Stap naar Energieneutraliteit

Met deze aanpassing zet de gemeente een grote stap om Sporthal de Stigt op termijn geheel energieneutraal te maken. Deze sporthal dient als voorbeeldproject voor andere gebouwen in onze gemeente. Maashorst duurzaam doen we samen!

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?