Maashorst investeert in samenredzaamheid in dorpen en wijken

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Het college van B&W heeft deze week ingestemd met het nieuwe beleidskader 'Sterke Sociale Basis'. Een kader dat een stevig fundament moet leggen voor de sociale structuur in heel Maashorst. Het uiteindelijke doel is om de zelf- en samenredzaamheid van inwoners te vergroten.

Waarom een Sterke Sociale Basis?

Veel inwoners kunnen zichzelf prima redden, maar soms is extra hulp nodig. Onze samenleving is individualistischer geworden, waardoor omzien naar elkaar minder vanzelfsprekend is. Daarom is het zo belangrijk om nu te investeren in een sterke sociale basis, het fundament van een gezonde en veerkrachtige samenleving.

Bijkomend probleem is dat de zorg onder druk staat vanwege een groeiende hulpvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Wachtlijsten en hogere kosten zijn het logische gevolg. Om hier grip op te houden moeten we meer inzetten op het vroegtijdig herkennen van hulpvragen en deze samen oplossen voordat ze problematisch worden. De gemeente wil daarom meer inzetten op preventie en op activiteiten die bedoeld zijn om het welzijn van inwoners met een zorgvraag te verbeteren.

Wat is een sterke sociale basis?

Met een ‘sterke sociale basis’ bedoelen we het netwerk van familie, vrienden, kennissen, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, welzijnswerk, burgerinitiatieven en andere belangrijke (professionele) organisaties die een waardevolle rol vervullen in het leven van de inwoners in Maashorst. Hulp en ondersteuning zijn in de beoogde sterke sociale basis samenhangend en op maat, gericht op de persoonlijke situatie en leefomgeving van de zorg- of hulpvrager. Samen zullen zij zich inzetten voor hun lokale leefomgeving en een gevoel van saamhorigheid en wederzijdse steun.

Vijf bouwstenen

Het beleidskader ‘Sterke Sociale Basis’ zet in op vijf belangrijke bouwstenen:

 1. Actieve vrijwilligers en inwoners
 2. Uitgebreid aanbod preventieve en voorliggende voorzieningen
 3. Gastvrije ontmoetingsplekken
 4. Samenwerken en netwerken in de wijk; formeel en informeel
 5. Verbinder in de wijk/kern

De gemeente zorgt dat deze vijf belangrijke bouwstenen in alle wijken/gebieden aanwezig zijn. Om daarmee bestaande lokale initiatieven, activiteiten en professionele ondersteuning te versterken en te verbinden. Het uitgangspunt is dat alle inwoners de komende jaren de mogelijkheid hebben om de voor hen passende zorg- en ondersteuning te ontvangen en zo mee te blijven doen in de samenleving.

Concreet voorbeeld

Een preventiewerker volwassenen is een concreet voorbeeld van een uitwerking van één van die bouwstenen.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn) zegt hierover: “Een preventiewerker is een professional bij wie inwoners terecht kunnen met zorg- en welzijnsvragen. In de dorpen van oud Landerd hebben zij al bewezen van onschatbare waarde voor onze inwoners te zijn. Preventiewerkers kijken naar laagdrempelige oplossingen in het eigen netwerk van de inwoner en zorgen voor een warme overdracht naar professionele hulp wanneer dat nodig is. Ook zetten zij zich in voor het vergroten van de leefbaarheid en het leggen van verbindingen.”

Het college van B&W heeft voor de uitvoering van het beleidskader Sterke Sociale Basis een structureel jaarlijks budget van € 300.000,- in de kadernota opgenomen, dit komt bovenop de bestaande budgetten die al worden ingezet voor dit beleid. De raad besluit op 4 juli a.s. of zij instemt met de Kadernota 2025.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?