Niemeskant: 186 woningen voor Volkel (Besluit)

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Het college van B en W van Maashorst heeft deze week besloten het bestemmingsplan voor Niemeskant aan te bieden aan de gemeenteraad. Als de raad ermee instemt, maakt dat de weg vrij voor de bouw van 186 woningen in Volkel. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke
ontwikkeling, Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “Het is een mooi plan, met ook sociale
huurwoningen en goedkope koopwoningen.”

Het plangebied Niemeskant ligt ten westen van de kern Volkel, in het gelijknamige buurtschap, tussen de Vloetstraat, Leeuwstraat en Boekelsedijk. Het plan omvat de bouw van 186 grondgebonden woningen in verschillende typen, zowel huur als koop. Het betreft een brede mix van eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen en woningen voor starters en 1- en 2-persoons huishoudens die projectmatig en in verschillende fases worden ontwikkeld. Op de hoek van de Vloetstraat en Boekelsedijk zijn zes vrije kavels. De woningen worden – duurzaam - aardgasvrij gebouwd en worden voorzien van een warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning.

“Met dit plan versterken we de kern Volkel”, zegt wethouder Franko van Lankvelt. “We geven er invulling mee aan de reguliere woningbehoefte in het dorp. En dan vooral ook aan de behoefte van specifieke doelgroepen, met veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen.” Niet alle woningen worden tegelijk gebouwd. “We kijken daarbij zeker ook naar de behoefte van het dorp.”

Het bestemmingsplan wordt in de raadsvergadering van 27 juni 2024 behandeld. Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden kunnen daarna nog zes weken beroep instellen.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?